Trà Vinh: Huy động 2.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu huy động tổng nguồn vốn 2.000 tỷ đồng cho việc xây dựng nông thôn mới; trong đó vốn ngân sách nhà nước gần 474 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước là hơn 1.500 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, tỉnh Trà Vinh tập trung ưu tiên phân bổ đầu tư cụ thể cho xây dựng hạ tầng tại các xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí: Giao thông 1.000 tỷ đồng; thuỷ lợi 100 tỷ đồng; trường học 350 tỷ đồng; cơ sở vật chất văn hoá 350 tỷ đồng; nhà ở dân cư 70 tỷ đồng; môi trường và an toàn thực phẩm 130 tỷ đồng…

Trà Vinh tập trung huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2020 trong tỉnh có 51% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh xây dựng huyện Tiểu Cần đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu và bình quân các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới trong tỉnh đều đạt 16 tiêu chí trở lên, không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí...

Để đảm bảo huy động được nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; vận dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương để xây dựng các chương trình, dự án. Tỉnh phối hợp với bộ, ngành Trung ương tiếp tục triển khai các công trình đang đầu tư dở dang, bổ sung danh mục và bố trí vốn đầu tư công trình mới từ các chương trình, dự án của Chính phủ; triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Ngoài ra, các đơn vị chức năng huy động nguồn ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã, các nguồn vốn hợp pháp khác… Ngân sách tỉnh với vai trò là nguồn vốn thúc đẩy để hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, tăng cường huy động nguồn vốn qua kênh tín dụng, huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp và nguồn lực xã hội hoá.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện nay tỉnh Trà Vinh đã có 39 xã đạt 19/19 tiêu chí, chiếm 45,9% số xã toàn tỉnh; có 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 35 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 7 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Huyện Tiểu Cần vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã Duyên Hải được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018./.

Phúc Sơn/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất