Bình Phước: Đề xuất 3 nội dung trong sắp xếp, tổ chức bộ máy

Bình Phước: Đề xuất 3 nội dung trong sắp xếp, tổ chức bộ máy

(TG) - Trao đổi với phóng viên Tạp chí Tuyên giáo, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã đề xuất 3 nội dung trong sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống tuyên giáo trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất