14/5: tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”
Đại tá Lê Xuân Sang: Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ quyết định đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Ngày 8-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Đắk Nông ctổ chức họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Từ đó, đúc rút những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật tổ chức tuyến vận tải quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; vận dụng, phát huy những bài học quý, kinh nghiệm hay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại tá Lê Xuân Sang cũng cho biết, mục đích của Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ quyết định đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Qua đó, tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội thảo cũng nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cung toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo được tổ chức 1 buổi sáng ngày 14-5-2019 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông. Trước đó, Ban tổ chức Hội thảo sẽ tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vào chiều ngày 13-5.

Đại tá Trương Mai Hương, Phó viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, nội dung của Hội thảo tập trung vào các vấn đề:

Thứ nhất, nghiên cứu, đánh giá, phân tích và làm rõ về tuyến vận tải chi viện chiến lược đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam; là kết quả tất yếu của sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, giữ quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đúng đắn, kịp thời trong những thời điểm cụ thể.

Thứ hai, nghiên cứu, tái hiện một cách phong phú, chân thực cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn; quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng bảo đảm, vận tải. Từ đó, khẳng định ý chí chiến đấu kiên cường, bền bỉ vì mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất đất nước; làm nổi bật nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo, linh hoạt của quân và dân ta trong quá trình xây dựng, chiến đấu và bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch này.

Các tham luận cũng tập trung làm rõ thêm về mối quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu nghĩa tình, thủy chung giữa quân đội và nhân dân 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia; sự ủng hộ tích cực, chủ động, sự giúp đỡ chân thành, chí tình, chí nghĩa của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Thứ ba, nghiên cứu, đánh giá, rút ra những bài học lịch sử và kinh nghiệm thực tiễn quý báu có giá trị lý luận, thực tiễn trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và bảo vệ tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn. Những bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt sáng tạo sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại… góp phần vận dụng hiệu quả vào hoạt động xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. 

Cũng tại buổi họp báo, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin về công tác tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Đồng chí Đinh Thị Mai: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Đồng chí Đinh Thị Mai: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Theo Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27-3 về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) , Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tuyên truyền sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của bộ đội “Cụ Hồ”, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước năm 2019.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Một số hoạt động trọng tâm nhân dịp này là tổ chức lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành tại Hà Nội; tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Đắk Nông thực hiện tại Đắk Nông; xây dựng phim tài liệu về 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí, qua các ấn phẩm tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất