Phú Thọ coi trọng công tác lý luận để hoạch định chủ trương, chính sách sát thực tiễn
Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp- Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác chủ trì cuộc làm việc

Làm việc với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ và các sở, ngành, Trung tâm văn hóa và chiếu phim (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ), đoàn công tác đánh giá các cấp ủy ở địa phương đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công tác lý luận; việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác lý luận, sơ kết, tổng kết thực tiễn đã góp phần cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc bổ sung, phát triển các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc triển khai Nghị quyết số 37 đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo gắn liền với triển khai Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/5/2015 của Bộ Chính trị về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước.

Từ năm 2014-2019 đã có hàng trăm đề tài cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực, trong đó có 18 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cùng hàng trăm công trình lịch sử đảng bộ các cấp. Các đề tài nghiên cứu ở các cấp có tính khả thi cao, giải quyết trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, cung cấp các luận cứ khoa học, từ đó giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, hoàn thiện và hoạch định những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhất là quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác giáo dục lý luận chính trị cũng được các cấp ủy ở Phú Thọ tăng cường, đẩy mạnh, có sự đổi mới về nội dung, phương thức. Tỉnh ủy qui định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; gắn trách nhiệm với quyền lợi học tập của cán bộ, đảng viên; thực hiện tiêu chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên trong từng lĩnh vực công tác nhằm đưa việc học tập lý luận chính trị thành nền nếp và được thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ.

Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị- Ban  Tuyên giáo Trung ương Vũ Hữu Phê: công tác lý luận ở Phú Thọ phát huy hiệu quả trong thực tiễn
Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị- Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Hữu Phê: công tác lý luận ở Phú Thọ bám sát Nghị quyết số 37

Kết quả, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37, về lý luận chính trị, trong 104.183 đảng viên trong đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 3463 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân và tương đương, 24938 đồng chí có trình độ trung cấp, 35165 đồng chí có trình độ sơ cấp.

Những hạn chế được chỉ ra là một số công trình nghiên cứu khoa học còn mang nặng tính lý thuyết, chưa phát huy được tác dụng trong thực tiễn; việc giảng dạy lý luận chính trị liên hệ thực tiễn chưa sát, chưa gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết ở một số cấp ủy cơ sở còn hình thức, chưa bám sát nhiệm vụ của đơn vị…

Đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn công tác hoan nghênh tỉnh Phú Thọ triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các chuyên đề hằng năm đạt trên 96%.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nhiều bức xúc, những vấn đề nổi cộm trong nhân dân. Nổi bật là đã rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên  trong của 33 sở, ngành, đoàn thể; sáp nhập, giải thể 139 đầu mối cấp phòng, ban, chi cục; sắp xếp giảm 1200 khu dân cư…

Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: báo chí thuận lợi tuyên truyền do Chỉ thị 05 tạo được phong trào sâu rộng trong xã hội
Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: báo chí thuận lợi tuyên truyền do Chỉ thị 05 tạo được phong trào sâu rộng trong xã hội
Các cơ quan truyền thông đại chúng ở Phú Thọ tích cực tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục về học và làm theo Bác với gần 3000 tin, bài trong 3 năm qua. Báo Phú Thọ có chuyên mục “Gương sáng đảng viên”, “Nét đẹp đời thường”. Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ duy trì chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” với 2 số/tháng.

Tuy nhiên, theo tổng kết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy vẫn còn lúng túng, chưa chủ động, nhất là việc lựa chọn việc làm cụ thể để tập trung chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa. Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng chưa thường xuyên.

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có quy chế phối hợp và có văn bản hướng dẫn về xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và trường chính trị tỉnh để tránh sự chồng chéo hoặc không thống nhất như hiện nay. Đề nghị Trung ương chỉ đạo, tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phục vụ giảng dạy trong các trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đối với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cần sớm biên soạn tài liệu và kế hoạch học tập, đồng thời có hướng dẫn việc triển khai thực hiện và tổ chức sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng.

Thành Lê

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất