Bắc Kạn: Vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020
Ban tổ chức trao 11 giải toàn đoàn và 2 giải thành phần cho các đội thi "Bắc Kạn học tập và làm theo Bác"

Trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm đổi mới, khắc phục khó khăn và đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy tạo sự đồng thuận trong xã hội; tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật; các chính sách phát triển kinh tế, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa ngày càng được phát huy hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Góp phần vào những thành công chung của Bắc Kạn trong năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở. Điều này thể hiện rõ nét qua những dấu ấn đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức; phát huy sáng kiến, mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai nhiệm vụ. 

LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU CẤP ỦY

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

Hệ thống các văn bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành như:  Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020; Kế hoạch tổ chức hội thảo kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị thông tin thời sự về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình biên giới trên bộ và tình hình biển Đông cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (vào ngày 13/10/2020); Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022” (vào ngày 21/7/2020); quán triệt các văn bản của Trung ương và các bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về lãnh đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các địa phương, các sở, ban, ngành thực hiện tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Đặc biệt, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức 2 Hội thảo khoa học và lấy ý kiến vào bản thảo để hoàn thiện cuốn “Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900 - 2020”; hoàn thiện cuốn sách ảnh màu“Bắc Kạn - 120 năm xây dựng và phát triển”.  

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa, khối khoa giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

ĐƯA VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 173-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020, trong đó chú trọng việc xây dựng mô hình điểm về chào cờ đầu tuần và lập số ghi danh “Người tốt, việc tốt”. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh“Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”; triển khai cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; chỉ đạo rà soát, bổ sung phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ; chỉ đạo xét chọn giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt 2); chỉ đạo tổ chức Hội thi “Bắc Kạn học tập và làm theo Bác” vào ngày 23, 24/11/2020; trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn tỉnh có 37 chi, đảng bộ làm điểm mô hình chào cờ đầu tuần và 34 chi, đảng bộ làm điểm mô hình lập sổ ghi danh “Người tốt- Việc tốt”.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ – XUẤT BẢN

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn toàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, dân tộc, của Đảng và của tỉnh; phản ánh kịp thời tình hình thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII;  tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra; việc thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn”; thông tin nội bộ chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả các kỳ họp Ban Chấp hành, HĐND, UBND tỉnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ban hành các hướng dẫn tuyên truyền; tổ chức tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho cán bộ khối Đảng, đoàn thể, nâng cao năng lực truyền thông của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác truyền thông. 

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi nội dung báo chí phản ánh, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 11 Hội nghị giao ban công tác báo chí; tham mưu tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (vào ngày 20/10/2020); phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết Giải báo chí Bắc Kạn lần thứ 8. Các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; có nhiều tin, bài phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.   

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì. Cấp ủy các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Năng lực, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức 09 hội nghị báo cáo viên (trong đó, 08 hội nghị theo hình thức trực tuyến; 01 hội nghị trực tiếp tại tỉnh); tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên tuyền miệng và biên soạn nghị quyết, chỉ thị cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và giảng viên Trung tâm chính trị cấp huyện.

Hiện nay, tổng số báo cáo viên cấp trung ương của tỉnh là 05 đồng chí; cấp tỉnh là 36 đồng chí; cấp huyện là 250 đồng chí

 

THAM MƯU SÁT SAO LĨNH VỰC VĂN HÓA – VĂN NGHỆ

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020; thường xuyên định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ; xây dựng báo cáo về các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ chủ động, sáng tạo tác phẩm có chất lượng góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân; Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các buổi triển lãm ảnh, đưa thông tin về cơ sở; chiếu video, chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát hành 12 số Tạp chí Văn nghệ Ba Bể; tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác về đề tài Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2020; tổ chức cho các hội viên, văn nghệ sĩ tham gia triển lãm mỹ thuật, liên hoan nghệ thuật và thâm nhập thực tế tìm hiểu tư liệu phục vụ sáng tác.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng nội dung, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc; ban hành báo cáo công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; góp ý vào dự thảo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cấp giấy và sử dụng giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; Tổ chức hội thảo và xây dựng báo cáo "Đánh giá thực trạng và giải pháp công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng giai đoạn 2015-2020"; tham mưu Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; hướng dẫn trung tâm chính trị cấp huyện thay đổi tên đơn vị và con dấu của trung tâm bồi dưỡng chính trị. 

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành ủy có 9 giảng viên chuyên trách và 92 giảng viên kiêm chức, các giảng viên đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp. Trường Chính trị tỉnh có 22 giảng viên. 

Năm 2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành ủy, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc đã tích cực triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở theo kế hoạch với tổng số 1.067 lớp, 77.397 học viên. Trường Chính trị tỉnh duy trì đào tạo 6 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 387 học viên; 6 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên gồm 367 học viên; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Học viện Chính trị khu vực I duy trì 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 90 học viên và mở mới 1 lớp với 55 học viên. 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch được tăng cường. Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho Ban chỉ đạo 35 các cấp kịp thời định hướng hoạt động công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh luôn triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, không gian mạng  …

QUAN TÂM CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 06/8/2018 của Tỉnh ủy về “tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ban tuyên giáo (tuyên huấn, phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác sưu tầm, khai thác tư liệu và nghiên cứu lịch sử.

Năm 2020, toàn tỉnh đã xuất bản được 20 ấn phẩm lịch sử, trong đó cấp tỉnh 5 ấn phẩm, cấp huyện có 2 ấn phẩm và cấp xã 13 ấn phẩm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành cuốn sách ảnh màu “Bắc Kạn - 120 năm xây dựng và phát triển” với số lượng 152 trang; thẩm định 20 ấn phẩm lịch sử; tham mưu 2 hội thảo về cuốn“Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020”; ban hành báo cáo công tác lịch sử Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên tuyên truyền về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh và lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương. Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương để lồng ghép vào nội dung giáo dục lịch sử dân tộc, giáo dục công dân, phù hợp với thời lượng khung chương trình dạy học lịch sử địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng cấp học. 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU LĨNH VỰC KHOA GIÁO

 Năm 2020, cấp ủy Đảng các cấp đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực khoa giáo. Các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 
Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thời gian học kỳ II, năm học 2019-2020 phải kéo dài và nội dung dạy học phải điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng chất lượng giáo dục vẫn có những chuyển biến tích cực.  Bước sang năm học 2020-2021, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Mạng lưới trường lớp từng bước được sắp xếp tinh gọn. 

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả đáng khích lệ. Hội Khuyến học các cấp luôn quan tâm phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội; tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn toàn tỉnh; phát động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; tiếp nhận sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. 
Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Ngành Y tế đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; tăng cường thông tin, truyền thông, khuyến cáo người dân cách phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phản biện, góp ý cho 20 văn bản, dự thảo chính sách của các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

Công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền. Năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai kế hoạch đào tạo nghề, quan tâm giải quyết việc làm. Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; tổ chức thăm và tặng cho trẻ em. 

Công tác bảo vệ môi trường đạt được kết quả quan trọng. Năm 2020, ngành chức năng đã hoàn thành 5 nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường và 1 nhiệm vụ biến đổi khí hậu; thẩm định 17 báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt các hồ sơ về môi trường theo quy định. Hoàn thiện dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phối hợp với Báo Bắc Kạn và Đài PT-TH tỉnh thực hiện chuyên mục Khoa giáo với chủ đề: “Công tác tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Lĩnh vực thể dục thể thao thường xuyên được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Trong năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thành công 9 giải thể thao cấp tỉnh; thành lập đoàn VĐV tỉnh Bắc Kạn tham gia 09 giải khu vực và toàn quốc ...

  Đối với công tác gia đình, từ đầu năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình năm 2020; cấp phát đĩa DVD tiểu phẩm tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3);  Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tổ chức tuyên truyền "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" năm 2020...

*

Nhìn lại năm 2020, công tác Tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn có nhiều khởi sắc: cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; chú trọng đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của đảng có tác động đến mặt tư  tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng báo cáo viên, cộng tác viên cơ sở. Các cơ quan tham mưu thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; chủ động thông tin kịp thời tình hình thời sự, các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; kịp thời nắm bắt và tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề về tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn; chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, không né tránh những vấn đề mới, vấn đề khó trong đời sống chính trị, xã hội. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân.

Kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2020 tại huyện Na Rì.

Kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2020 tại huyện Na Rì.

 Sang năm 2021, ngành Tuyên giáo Bắc Kạn xác định tập trung cao độ cho nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở để chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”, góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của  toàn Đảng bộ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đạo đức.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; nâng cao chất lượng biên soạn Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”, thực hiện chuyên mục xây dựng Đảng; nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo.

Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác khoa giáo, trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và quan tâm thái độ, tinh thần phục vụ người bệnh; ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo 35 và công tác đấu tranh phòng, chống các khuynh hướng lệch lạc trái với đường lối, quan điểm của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Quan tâm định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo.

Trần Thị Lộc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn
Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất