Ban Tuyên giáo Hải Dương cần mạnh dạn đổi mới tư duy công tác
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung làm việc với Tỉnh uỷ Hải Dương

Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. 

KỊP THỜI THAM MƯU CHO TỈNH UỶ VỀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2019 cho biết, tỉnh uỷ Hải Dương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên tinh thần thận trọng, quyết liệt, không cầu toàn, không nóng vội; quan tâm tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng kết hợp với giải quyết chế độ chính sách...

Về công tác tham mưuTham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo và là cơ quan thường trực triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và làm việc với Tỉnh uỷ Hải Dương (1/4/0959-1/4/2019); Tham mưu giúp Ban Thường vụ ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh…

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)

Về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bảnHệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh luôn bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tuyên giáo cấp trên trực tiếp và sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp, đặc biệt là những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền.

Thực hiện công tác Thông tin đối ngoại năm 2019,  công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Camphuchia năm 2019; kiện toàn tổ cộng tác viên, kỹ thuật viên, tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên không gian mạng; Quyết định thành lập Ban biên tập, duy trì điều hành trang fanpage Xứ Đông văn hiến: Xứ Đông địa linh nhân kiệt và kênh Youtube Xứ Đông TV

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, như: Phòng chống dịch bệnh; sắp xếp đơn vị hành chính thôn, khu dân cư, xã phường, xử lý điểm nóng ở Cẩm Giàng...Báo cáo công tác theo dõi, nắm Dư luận xã hội (DLXH), tổ chức tuyên truyền về việc triển khai Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại thôn Bình Long-Lương Điền-Cẩm Giàng…

Thời gian qua, tỉnh uỷ Hải Dương đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Trung ương; báo cáo viên cấp tỉnh, kịp thờinắm bắt tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh. Nắm bắt và phản ánh DLXH trong nước, trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động trên không gian mạng, kịp thời có biện pháp tuyên truyền, định hướng dư luận.

Về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ: Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện tổng kết, sơ kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo, văn hoá- văn nghệ.

Về công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng và thực hiện chỉ thị 05: Từ đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo thống nhất chỉnh sửa, bổ sung nội dung giảng dạy và chỉ tiêu số lượng học viên cần bồi dưỡng, tập huấn năm 2019 với các ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh để triển khai thực hiện tại các Trung tâm BDCT cấp huyện. Công tác nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác giáo vụ tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện từng bước được chú trọng.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và thực hiện Thông báo 1180-TB/TU về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp. Phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sưu tầm tư liệu, tham gia viết bài tham luận, tổ chức Hội thảo "Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương". Trình Thường trực Tỉnh ủy Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương -Phú Yên (9/1/1960-9/1/2020).

Bên cạnh những điểm nổi bật tỉnh uỷ Hải Dương đã làm được trong thời gian qua, một số mặt hạn chế của công tác tuyên giáo còn tồn tại như: Chất lượng tham mưu, đề xuất ở một số nội dung còn hạn chế, chưa ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn; công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội cùng với việc tham mưu xử lý những điểm nổi cộm, vấn đề phức tạp tại một số địa phương, đơn vị có lúc chưa kịp thời. Hoạt động của Ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn hiệu quả chưa cao.

Vai trò của ban tuyên giáo cấp xã trong tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khoa giáo, văn hóa-văn nghệ còn hạn chế.

Việc thực hiện Chỉ thị  số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hình thức, chưa thường xuyên, chưa sát với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

PHÁT HUY NHỮNG THẾ MẠNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Phát biểu đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cho biết: Hải Dương là một tỉnh có vị trí địa chính trị thuận lợi, với nhiều lợi thế phát triển kinh tế, được nhiều tập đoàn kinh tế lớn của thế giới quan tâm, đầu tư. Định hướng của tỉnh Hải Dương tới năm 2030-2035 sẽ trở thành tỉnh trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Thời gian qua, tuyên giáo tỉnh Hải Dương đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, dự báo những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể xảy ra; duy trì và đổi mới nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, giao ban an ninh tư tưởng, văn hoá, tôn giáo và giao ban dư luận xã hội theo từng quý; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp…

Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh về công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đề nghị.

ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO HIỆN NAY

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao báo cáo công tác tuyên giáo của tỉnh Hải Dương trong năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Nhìn lại 1 năm công tác tuyên giáo tỉnh Hải Dương đã đạt nhiều thành tựu, triển khai toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành tuyên giáo, vai trò trách nhiệm tham mưu chiến lược công tác tuyên giáo cho Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo nhận định, trong thời gian qua, Tỉnh uỷ Hải Dương đã làm những việc quan trọng như: tham mưu cho cấp uỷ công tác tuyên giáo; gắn liền với thực tiễn đời sống địa phương, tuyên truyền về chính trị, những “điểm nóng”, văn hoá kinh tế, xã hội, giáo dục truyền thống; duy trì nền nếp tổ chức hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước chặt chẽ, phối hợp với các cấp, các ngành để công tác tuyên giáo có sức lan toả, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trong thời kỳ hiện nay, cán bộ tuyên giáo cần đổi mới tư duy, cập nhật công nghệ cách mạng 4.0, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng; đổi mới cách làm, cách quản lý, chỉ đạo.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhận định, Hải Dương có những lợi thế lớn, một mảnh đất giàu truyền thống văn hoá, tinh thần yêu nước, vùng đất địa linh nhân kiệt, hình thành nên xứ Đông. Đây là trọng điểm kinh tế vùng Bắc Bộ, địa thế thuận lợi giao lưu gần với Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận cần phát huy những lợi thế đó để phát triển Hải Dương ngày càng giàu mạnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị, công tác tuyên giáo ngày càng khó khăn đặt ra nhiều vấn đề bức thiết, cán bộ tuyên giáo hôm nay cũng cần những phẩm chất, bản lĩnh vững vàng phù hợp với xu thế hiện nay. Công tác bồi dưỡng đội ngũ tuyên giáo là vấn đề cốt lõi cần được các cấp, các ngành quan tâm. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi trong công tác tuyên giáo hiện nay. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng kiến nghị, trong thời gian tới, các cán bộ làm công tác tuyên giáo cần suy nghĩ, bàn bạc thấu đáo, nắm bắt dư luận xã hội. Từ đó, thay đổi nhận thức, tuyên truyền tới cán bộ đảng viên, tuyên truyền tới từng khu dân cư. Phối hợp các lực lượng làm công tác tuyên giáo; kiểm tra, tổng kết để chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại để làm tốt hơn./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất