Bình Thuận: Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019
Đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trao giải thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch 189-KH/BTCTW ngày 25-2-2019 và Công văn số 7504-CV/BTCTW ngày 7-3-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, Kế hoạch 205-KH/BTCTW ngày 12-4-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo và thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích nhằm phát động, tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng thông qua các tác phẩm báo chí, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, những người hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Giải. Thông qua các tác phẩm báo chí để khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Bình Thuận trong công tác xây dựng đảng. Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò của báo chí trong việc giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng xét chọn tác phẩm Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cấp tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc ban hành kế hoạch, thể lệ sơ khảo tác phẩm để xét khen thưởng cấp tỉnh và gửi tham gia Giải cấp Trung ương. Văn Phòng Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Giải trên địa bàn tỉnh; dự trù kinh phí tổ chức Giải và tham mưu phục vụ việc khen thưởng các tác giả có tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh. Hội Nhà báo – Sở Thông tin Truyền thông – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng nội dung, chủ đề trong các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, thông tin tuyên truyền trong các cuộc hội nghị báo cáo viên. 

Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí văn nghệ Bình Thuận tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi cho những người làm báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân biết nội dung kế hoạch và thể lệ tham gia Giải. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố, website của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền và phát động hưởng ứng Giải. Ngoài ra, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền, phát động theo chiều rộng thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống loa truyền thanh từ cấp huyện đến cơ sở để các đối tượng khác biết và tham gia.

Năm nay, sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận đã nhận được 48 tác phẩm báo chí dự thi có chủ đề về xây dựng Đảng. Trong đó, thể loại báo in, tạp chí 29 tác phẩm, truyền hình và phát thanh có 19 tác phẩm từ các đơn vị trong tỉnh. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực; phong phú về chủ đề, đa dạng về loại hình, sâu sắc về nội dung thể hiện.Nhiều tác giả đã chú ý tìm tòi tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; sơ kết những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; phát hiện những vấn đề mới, những mô hình độc đáo; phản ánh gương người tốt, việc tốt, đấu tranh chống tiêu cực. Qua đó, gợi mở để các cấp, các ngành chức năng chỉ đạo, giải quyết xử lý; một số tác phẩm có sức lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc…

Dựa theo các tiêu chí của điều lệ giải, Hội đồng xét chọn đã chọn 20 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm: 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích (không có tác phẩm đạt giải A); đã chọn 10 tác phẩm đạt giải cao gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV – năm 2019

Dự kiến, Bình Thuận sẽ tổ chức trao giải cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2).

Tô Thành Long 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất