Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Thông tin chuyên đề cho cán bộ, đảng viên
GS.TS Trần Văn Phòng trình bày chuyên đề Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên chuyên trách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối và các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; đại diện các đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, GS.TS Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày một số kết quả bước đầu và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong chuyên đề Đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, GS.TS Trần Văn Phòng nhấn mạnh, từ khi đổi mới năm 1986 đến nay, về quan điểm chung, Đảng ta chủ trương “Kết hợp ngay từ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. Đây là nhận thức đúng cả về mặt lý luận và mặt thực tiễn.

Theo đó, một số nguyên tắc cần quan triệt để đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay là:

Thứ nhất, đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới thể chế chính trị phải do Đảng lãnh đạo và vì mục tiêu bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển.

Thứ hai, đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới thể chế chính trị phải đảm bảo sự phát triển đồng bộ của cả kinh tế, cả chính trị.

Thứ ba, lấy thực tiễn đất nước và quốc tế làm tiêu chuẩn điều chỉnh mối quan hệ giữa đổi mới thể chế kinh tế và đổi mới thể chế chính trị.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất