Hải Phòng: Công tác tuyên giáo góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nỗ lực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành ủy và các cấp ủy, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, trong điều kiện khối lượng công việc lớn cùng những khó khăn chung do đại dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo thành phố đã nỗ lực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đề ra. Ngành tuyên giáo thành phố kịp thời đổi mới nội dung, phương thức, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu đề xuất học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện 5 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, xây dựng 9 kế hoạch và 15 báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, góp phần thiết thực cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và tổ chức thành công Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biên soạn Tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phát hành tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành 40 văn bản, trong đó có 1 kế hoạch, 1 thông báo, 1 hướng dẫn, 19 báo cáo, 18 công văn. Tài liệu hỏi đáp: Một số kiến thức cơ bản về dịch bệnh Covid-2019 và những giải pháp của thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Biên soạn và phát hành Tài liệu hỏi đáp: Phòng, chống dịch bệnh Covid-2019…

Công tác tuyên giáo được triển khai hiệu quả; hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở đã tham mưu đúng, kịp thời các vấn đề trọng tâm, định hướng sát, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố và cơ sở được tăng cường. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp quán triệt, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy tới toàn thể đảng viên được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác hướng dẫn, triển khai sơ tổng kết, tham góp ý kiến định hướng xây dựng các nội dung trong lĩnh vực công tác khoa giáo của Đảng chủ động, kịp thời. Công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn để kịp thời tham mưu giúp các cấp uỷ triển khai các nhiệm vụ được quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, 100% ban tuyên giáo (tuyên huấn) các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020; sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo lời Bác; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và bảo đảm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Trong đó có 5 lớp học Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 được tổ chức tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị với 1.180 học viên. Các đơn vị còn lại triển khai bằng văn bản, thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành 27 báo cáo dư luận xã hội, tập trung vào cáo vấn đề như: Tình hình diễn biến, kết quả và các chủ trương, biện pháp của Chính phủ, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-2019; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố, kết quả thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo Tết cho người dân, các vấn đề xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh năm học 2020–2021; kết quả tổ chức Đại hội Đảng của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, các vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố…

Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân và đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân được giải trong cuộc thi tìm hiểu

Đồng chí Đào Khánh Hà trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân được giải trong cuộc thi tìm hiểu "Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam".

Có thể khẳng định, công tác tuyên giáo thành phố năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020 đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của thành phố, các ngành và các địa phương, đơn vị. Ngành tuyên giáo Thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy giao, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của ngành.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả, cả những nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo của toàn ngành Tuyên giáo Hải Phòng năm 2020. 

Ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai nhiệm vụ, thích ứng nhanh với tình hình để tích cực hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện qua một số điểm nổi bật sau: Thứ nhất, ngành tuyên giáo thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn bảo đảm trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa. Thứ hai, công tác tuyên giáo đã nhanh chóng thích ứng, thực sự phát huy vào trò cùng cả hệ thống chính trị chung tay phòng chống đại dịch Covid-19. Thứ ba, công tác tuyên giáo đã coi trọng tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển lý luận từ chính sự đột phá thành công của thành phố. Thứ tư, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng nâng cao “sức đề kháng" tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thành phố,

Bày tỏ sự nhất trí với những nội dung, nhiệm vụ công tác tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Thành uỷ đặt ra trong năm 2021, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đề nghị, ngành Tuyên giáo Hải Phòng tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phản ánh khách quan những thành tựu của đất nước, của thành phố, biến niềm tin, khát vọng phát triển thành hành động cách mạng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Bên cạnh đó, cần bám sát những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2021, đặc biệt là bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để chuyển tải những thông tin kịp thời, toàn diện, chuẩn xác, phong phú, sinh động đến với độc giả trong và ngoài nước.

 Công tác tuyên giáo phải giữ vững vị trí “đi trước” trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, tiên phong năm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; những chủ trương, quyết sách mới của thành phố, những vấn đề vướng mắc, chưa thông trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; trên cơ sở đó, tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy kịp thời giải quyết, xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường tư tưởng trên địa bàn. Bên cạnh đó còn là yêu cầu nâng cao hơn nữa tính sắc bén trong đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nhiệm vụ được đặt ra hết sức cấp bách và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của công tác tư tưởng, công tác vên giáo để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đặc biệt, cần xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực quan trọng hàng đầu góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào thực tiễn. Triển khai thực hiện Chỉ thị cần tiếp tục gắn với lựa chọn nội dung đột phá và những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Cần gắn chặt công tác tuyên giáo với từng bước phát triển của thành phố, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo cần nâng cao hơn nữa khả năng thích ứng trước sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; không ngừng nâng cao bản lĩnh, trau dồi, bổ sung kiến thức mới, làm chủ công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tôi đề nghị các đồng chí cần có kế hoạch một cách nghiêm túc, bài bản để giúp đội ngũ cán bộ của mình được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin; khai thác hiệu quả mạng xã hội, internet phục vụ công tác tuyên truyền, công tác định hướng tư tưởng, nhất là tạo các diễn đàn phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ sự phát triển của thành phố.

Chắc chắn rằng, với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mình trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

* Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Ban Tổ chức các cuộc thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã trao bằng khen cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản trao bằng khen cho tác giả đạt giải Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản trao bằng khen cho tác giả đạt giải Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tặng giấy khen cho 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

 

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Thu Hằng
 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất