Khánh Hòa: chủ động, đổi mới, hiệu quả trong công tác tham mưu cấp ủy và hoạt động tuyên giáo

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhận thấy việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy còn nhiều hạn chế, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02-QĐ/TU vềHọc tập, quán triệt và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ, theo đó, Quy định nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp, người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, triển khai chỉ thị, nghị quyết; trách nhiệm của cán bộ đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết. Nhờ vậy mà việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có chuyển biến tích cực, rõ nét, dần khắc phục được một số hạn chế trong công tác này(1).

Là cơ quan thường trực tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vềĐẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tham mưu kế hoạch học tập, quán triệt, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy địa phương, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, đặc biệt là trong giai đoạn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiều dự án được triển khai và cũng kéo theo nhiều vấn đề bức xúc cần tập trung chỉ đạo giải quyết(2).

Năm 2018, Ban đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức(3). Các tham luận xoay quanh các chủ đề: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe Nhân dân; Học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc, hướng đến xây dựng phong cách người cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”; Xây dựng chuẩn mực đạo đức, phong cách cho cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2019, sau khi học tập quán triệt chuyên đề về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, nhận thức tầm quan trọng của chuyên đề năm 2019, Ban đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị, có giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động đến đời sống nhân dân. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân đã nâng lên rõ rệt, mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giao lưu, tọa đàm: “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”(4); Tọa đàm “Bác Hồ với công tác Tuyên giáo”. Đây là những hoạt động ý nghĩa nhằm khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc; đồng thời đánh giá những kết quả của Đảng bộ, nhân dân Khánh Hòa và của ngành Tuyên giáo sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Được Thường trực Tỉnh ủy phân công là cơ quan thường trực của Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ngay từ tháng 5/2019, Ban đã chủ động tham mưu thành lập Ban Biên tập Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban đã phối hợp chặt chẽ với hơn 30 sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc xây dựng Dự thảo Đề cương chi tiết, Dự thảo Báo cáo chính trị. Đến nay, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã được Hội nghị Tỉnh ủy thông qua và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân góp ý. Ban đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo đúng tiến độ. Đây là kết quả của sự chủ động, sáng tạo của Ban trong sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan nhằm góp phần vào sự thành công của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trong 5 năm gần đây, việc tham mưu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn đã được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả. Nổi bật, Ban đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công Cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018)(5); Cầu truyền hình Lễ kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (24/2/1930 - 24/2/2020), chúc Tết nguyên đán Canh Tý - 2020 cán bộ, quân, dân huyện Trường Sa. Đối với cấp tỉnh tổ chức được 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp là một nỗ lực lớn(6). Thông qua lễ kỷ niệm bằng hình thức cầu truyền hình đã tạo được ấn tượng, hiệu ứng tuyên truyền giáo dục tốt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Nhận thấy việc định hướng, chỉ đạo hoạt động tuyên giáo theo cách truyền thống như trước đây sẽ chậm, không kịp thời, vì vậy từ tháng 4/2016, Ban đã xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy cho thiết lập Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa (tuyengiaokhanhhoa.vn), từ năm 2017 thiết lập Fanpage “Nha Trang ngày mới”, “Khánh Hòa - Xứ trầm Biển yến”... Đây là những kênh thông tin hữu ích giúp Ban nhanh chóng, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội một cách nhanh chóng hiệu quả, đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng(7). Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thì hình thức tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội phát huy hiệu quả rõ rệt.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ vềThực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo và triển khai công tác chuyên môn được thông suốt, Ban đã ứng dụng Jitsi Meet hỗ trợ trên điện thoại và trên laptop để tổ chức họp trực tuyến. Tuy trong bối cảnh của những ngày phòng, chống dịch Covid-19, nhưng các cuộc họp giao ban, họp cơ quan vẫn được tổ chức an toàn, công tác tham mưu cho cấp ủy vẫn đảm bảo tiến độ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cuối năm 2018, Ban đã sắp xếp tinh gọn bộ máy của Ban từ 6 phòng trực thuộc xuống còn 4 phòng gồm: Phòng Tuyên truyền; Phòng Khoa giáo; Phòng Báo chí - Tổng hợp; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng(8).

Những kết quả đạt được về tính chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp ủy và hoạt động tuyên giáo, hàng năm Ban đều được Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm công tác Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Khánh Hòa nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, phát huy lòng nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện tốt phương châm “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt, đi sát nghe, nghe nhiều, giáo dục sâu”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó./.

________________________

(1) Việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đã tổ chức đến cấp huyện, tiến tới sẽ tổ chức đến cấp cơ sở.

 (2) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020.

(3) Hội thảo nhận được gần 90 bài tham luận, với 150 đại biểu tham dự.

(4) Chương trình giao lưu với 4 cá nhân tiêu biểu (1 đồng chí từng tham gia Lễ truy điệu Bác Hồ do Tỉnh ủy tổ chức ngày 10/9/1969; 1 đồng chí lão thành từng gặp Bác Hồ; 1 sinh viên, 1 bác sĩ trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác) và nhiều báo cáo tham luận sâu sắc được trình bày.

(5) Với 3 điểm cầu: thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa.

(6) Với 4 điểm cầu: thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và thị trấn Trường Sa, ước tính có hơn 5.000 người dự trực tiếp và hàng ngàn người xem trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và qua livestream.

(7) Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa có hơn 2,5 triệu lượt truy cập; Fanpage “Nha Trang Ngày Mới” có hơn 22.000 người theo dõi, có những sự kiện sau khi được đăng tải bài viết có hơn 21.000 người tiếp cận và hàng trăm bình luận, chia sẻ tích cực.

(8) Hiện nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 18 cán bộ, công chức, chỉ tiêu biên chế 26 người.

Bài, ảnh: Hồng Thu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất