Nghệ An: Đa dạng hóa các kênh thông tin góp phần nắm bắt dư luận xã hội hiệu quả
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư

Thông qua các kênh nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ban tuyên giáo các cấp, nhất là từ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.  

Huyện ủy Anh Sơn, Quế Phong tổ chức đối thoại với nhân dân để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh. 

Huyện ủy Quỳ Hợp tiến hành khảo sát nắm bắt tình hình dư luận xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại học Vinh chỉ đạo các tổ công tác nắm bắt dư luận xã hội tại 6 viện, 7 khoa, 2 trường trực thuộc. 

Huyện ủy Diễn Châu chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội kịp thời tham mưu cho cấp ủy. 

Huyện ủy Hoàng Mai chỉ đạo vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như: Vấn đề nạo vét lạch Cờn, nghĩa địa hung táng gần khu dân cư. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh nắm bắt dư luận xã hội qua phiếu thăm dò khảo sát, qua trao đổi trực tiếp với đơn vị, giao ban khối, hội thảo, các kỳ họp, sinh hoạt báo cáo viên…

Huyện uỷ Nghĩa Đàn làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh như tình hình khai thác cát sỏi ở xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh; vấn đề môi trường ở Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh; tư tưởng cán bộ, đảng viên về Đại hội Đảng các cấp; diễn biến về dịch bệnh Covid-19; dịch tả lợn Châu Phi, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung... 

Huyện ủy Quỳ Châu theo dõi nắm bắt thông tin dư luận liên quan đến công tác cán bộ. 

Huyện ủy Thái Hòa ban hành hơn 40 báo cáo tình hình dư luận xã hội trên địa bàn về các vấn đề dư luận quan tâm. 

Huyện ủy Thanh Chương  tổ chức 2 đoàn giám sát thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” tại Đảng ủy Thị trấn và Ngọc Lâm. Tương Dương xây dựng đề án "Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình DLXH, xử lý và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân". 

Huyện ủy Yên Thành nắm bắt những vấn đề dư luận quan tâm như: công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc khắc phục hậu quả do lũ lụt, sạt lở đất gây ra ở Miền Trung, an ninh vùng đặc thù, việc tuyển giáo viên vào biên chế ở huyện, việc chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới...


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An thường xuyên yêu cầu các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh tập trung nắm những vấn đề bức xúc trong nhân dân; kịp thời phát hiện, đề xuất với cấp ủy đảng và chính quyền các cấp xử lý các “điểm nóng” về an ninh chính trị, tư tưởng; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, chủ động và kịp thời xử lý, giải thích với cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng dư luận xã hội về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo dư luận xã hội tích cực và sự đồng thuận trong xã hội.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tổng hợp 11 báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội hàng tháng và hơn 40 báo cáo dư luận xã hội hàng tuần phục vụ các cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. 

 

 Qua nắm bắt của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh cho thấy, tình hình tư tưởng của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, yên tâm lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo việc nắm bắt, theo dõi, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng dư luận tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại: Đẩy mạnh việc trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh, trật tự địa bàn biên giới;tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực 2 bên biên giới thực hiện các quy định của Hiệp định Quy chế biên giới Việt - Lào; các phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản-bản) hai bên biên giới tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh BôLyKhămXay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng... Qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, bảo đảm tình hình an ninh trật tự địa bàn biên giới.

Đồn biên phòng Thông Thụ hướng dẫn người dân bản Nậm Táy (Lào) trồng cam. Ảnh: nguồn Báo Nghệ An

Đồn biên phòng Thông Thụ hướng dẫn người dân bản Nậm Táy (Lào) trồng cam. Ảnh: nguồn Báo Nghệ An

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều nơi thực hiện tốt giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, chủ động tổ chức các cuộc điều tra định kỳ và đột xuất để cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách sát hợp thực tế, tránh phát sinh điểm “nóng” dư luận xã hội trên địa bàn. Một số địa phương làm tốt như: Tương Dương, Quế Phong, Nghi Lộc, Hoàng Mai, Yên Thành, Quỳ Hợp...

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh được duy trì với số lượng 35 người; huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc 450 người. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội cho hơn 350 người, qua đó đổi mới phương thức nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; chọn lọc vấn đề để tổng hợp, đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đạt hiệu quả cao những tình huống phát sinh. Đô Lương, Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội cho cơ sở. Cấp tỉnh tiến hành giao ban hàng quý đối với công tác dư luận xã hội; TP Vinh, Quế Phong, Thái Hòa... tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ hàng quý, 6 tháng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện 2 cuộc điều tra dư luận xã hội: Dư luận xã hội về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dư luận xã hội sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” tại Nghệ An. Kết quả của 2 cuộc điều tra này phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để có những giải pháp sát thực, phù hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả những nội dung trên trong thực tiễn. Phối hợp với Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức một số cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. 

*

Trong năm 2021, Nghệ An tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn./. 

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất