Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai Chỉ thị 05 ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ngày đăng: 13/04/2018 17:19
Mặc định Cỡ chữ

(TG)-Nhiều địa phương, đơn vị ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thực hiện đồng bộ, gắn việc “nói đi đôi với làm”, tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật công minh trong triển khai Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ngày 13/4, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


Theo Báo cáo tại Hội nghị giao ban cho biết, từ thời điểm ban hành ngày 15/5/2016 tới nay, nhiều địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ, gắn “nói đi đôi với làm”, tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật công minh trong triển khai Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.


Việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác, xây dựng quy chế trao đổi, đối thoại của người đứng đầu, lựa chọn và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ; Những mô hình hay, cách làm hiệu quả; và Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết.


Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy các cấp với nhân dân. Tỉnh Quảng Nam thành lập và đưa tổng số 90% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư của tỉnh gắn với việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh Nghệ An phân công 112 sở, ban, ngành, doanh nghiệp giúp đỡ 112 xã, bản nghèo. Bí thư của tỉnh miền núi vùng cao Kon Tum đã công khai bản cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện chỉ thị/nghị quyết trên phương tiện thông tin đại chúng, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi, giám sát.


Bằng việc tổ chức Cuộc thi “Những gương sáng giữa đời thường” trên trang thông tin điện tử của thành ủy, Đà Nẵng đã tập trung phản ánh những gương sáng trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều địa phương như Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Nông… đã dịch các tài liệu tuyên truyền sang ngôn ngữ của đồng bào thiểu số.


Quảng Trị  được ghi nhận và đánh giá cao với việc tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục quản lý cán bộ đảng viên, để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ở nhiều sở, ban, ngành, sau khi kết thúc các cấp ủy tiến hành hội ý, tổng hợp ý kiến, xây dựng dự thảo nghị quyết hoặc kết luận và đưa ra biểu quyết trong sinh hoạt chi bộ tháng kế tiếp và tổ chức thực hiện.


Bằng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 công bố ngày 22/3/2018 của Gia Lai vừa qua đã tăng lên 3 bậc so với năm 2016, từ vị trí 46 lên 43, giúp địa phương có diện tích lớn thứ 2 Việt Nam thêm hấp dẫn trong kêu gọi nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.


Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện vào bản Báo cáo trình Ban Bí thư, ghi nhận các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thể hiện rõ quyết tâm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, với các công việc nội dung thiết thực, hiệu quả, giảm tính hình thức, do dân, vì dân, từ đó giúp củng cố niềm tin về vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quần chúng nhân dân. Bằng việc ban hành các Chỉ thị 06-CT/TW năm 2006, Chỉ thị 03-CT/TW năm 2011 và Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm tới nội dung này, hàng năm đều tổ chức đoàn đi kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện tại nhiều địa phương, ngành.


 Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 5/2018./.

 

Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!