Bình Phước sáp nhập lại các cơ quan cấp huyện theo hướng tinh gọn

Ngày đăng: 17/04/2018 08:25
Mặc định Cỡ chữ

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua Đề án cấp tỉnh về triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, từ quý 2/2018, tỉnh sẽ thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập lại các cơ quan cấp huyện theo hướng tinh gọn các phòng, ban ở cấp huyện, triển khai thí điểm tại huyện Phú Riềng, thị xã Phước Long và huyện Lộc Ninh. 

Cụ thể, đối với cấp huyện sẽ thực hiện sắp xếp lại các phòng gồm: Tài chính- Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Văn hóa-Thông tin (được hợp nhất từ phòng văn hóa-thông tin, trung tâm văn hóa-thể thao và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, nhà thiếu nhi); Giáo dục-Đào tạo; Thanh tra; Văn Phòng; Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội (trên cơ sở hợp nhất phòng Nội vụ với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Đối với đơn vị sự nghiệp, có 1 ban và 2 trung tâm gồm: Ban quản lý các dự án; trung tâm y tế và trung tâm dịch vụ nông nghiệp (Trạm chăn nuôi thú y, trạm trồng trọt-bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông) trực thuộc UBND huyện. 

Đối với cấp xã được giao cho Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy quyết định tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 đạt 35-40% Bí thư cấp ủy xã kiêm Chủ tịch UBND cấp xã. Đồng thời, đến năm 2020, giảm 50% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách công tác ở cấp xã. Từ năm 2018, tỉnh đã xóa bỏ biên chế dự bị cấp xã. 

Về thôn, ấp, khu phố, từ năm 2018 đến năm 2020, tại Bình Phước có trên 90% Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn/ấp/khu phố; giảm số người hoạt động chuyên trách ở thôn và phân công nhiệm vụ hợp lý; đồng thời với việc thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp để khuyến khích một người làm được nhiều việc. 

Sau quý 2/2018, các đơn vị thực hiện thí điểm sơ kết, rút kinh nghiệm để thực hiện trong toàn tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, tỉnh xác định, Đề án được triển khai thực hiện có ý nghĩa chính trị to lớn, là bước quan trọng đưa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./. 

'

Dương Chí Tưởng/TTXVN

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!