Kiên Giang: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 khóa XII

Ngày đăng: 16/05/2018 10:07
Mặc định Cỡ chữ

(TG) - Chiều ngày 15/5/2018, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tới dự và chủ trì.

Tại hội nghị, Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 đến ngày 12-5, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII) để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị, thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các nghị quyết nêu trên.

 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh Quốc Tuấn)

 

Theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương sáu đến Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII) thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII); bầu đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII) giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII); bầu đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XIV) tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII).

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư (khóa XII) gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII). Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 - 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu sau hội nghị các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức./.

 

Kim Thư

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!