Phú Yên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/05/2018 16:05
Mặc định Cỡ chữ

(TG) - Chiều ngày 16/5/2018, tại thành phố Tuy Hòa, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng hình thức trực tuyến đến 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

 

Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, hai năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên; các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 

Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh V.Lum)

 

Trong quá trình triển khai quán triệt và học tập chuyên đề, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã xác định rõ mục đích, yêu cầu đề ra, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, tập trung tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác với tác phong công tác gần dân, sát dân, làm việc khoa học… được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ.

 

Các chi, đảng bộ duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, hằng quý;các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả nội dung học tập và làm theo gương Bác, gắn với việc đánh giá và triển khai công việc tại các buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần;tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; thực hiện tốt phương châm “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật” và phương châm 5 biết “Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn”.

 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, trên địa bàn tỉnh xuất hiện và duy trì nhiều mô hình điển hình làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Tổ chức chào cờ Tổ quốc và học tập dưới cờ trong tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức từ cuối năm 2009, đến nay tiếp tục được phát huy. Mô hình phân công đảng viên chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố. Đặc biệt, mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” được triển khai theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/02/2014, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục đích nhằm huy động công sức, trí tuệ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh góp phần giúp các xã, thôn, buôn còn khó khăn và hộ nghèo vươn lên, vượt khó, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Qua 4 năm triển khai, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã giúp được 62 xã, trong đó có 19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển và 27 xã nghèo còn nhiều khó khăn cùng với hàng nghìn hộ nghèo được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh chọn và giúp đỡ với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, với nhiều hình thức giúp đỡ đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các địa phương.

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chưa quan tâm đúng mức, chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc xây dựng kế hoạch “làm theo” còn chung chung, chưa cụ thể, nội dung chưa sát với nhiệm vụ từng ngành, đơn vị; trong quá trình triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chưa có nhiều cách làm mới, có tính đột phá trong thực hiện các tiêu chí “làm theo” nên kết quả chưa thật sự nổi bật; một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nêu cao trách nhiệm gương mẫu trong học tập và làm theo, thậm chí còn vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí phải xử lý kỷ luật...

 

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; thực hiện nền nếp việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ hơn những thành tích đạt được, nhất là các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương cá nhân điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa và các hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới./.

Võ Lum

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!