Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở Đắk Nông

Ngày đăng: 13/06/2018 13:05
Mặc định Cỡ chữ

(TG)-Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Tuyên giáo tỉnh đã hoàn thành tốt 20/20 nhiệm vụ mà Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, ngày càng đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Ngày 13/6, đoàn công tác Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) do đồng chí Văn Thị Thanh Mai, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông về hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh.


Hoàn thành tốt 20/20 nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Tuyên giáo tỉnh đã hoàn thành tốt 20/20 nhiệm vụ mà Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, ngày càng đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao đổi với đoàn công tác về các hoạt động công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tuyên truyền, học tập và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chống diễn biến hòa bình, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác khoa giáo…

Theo đó, định hướng tuyên truyền trong tỉnh cơ bản toàn diện, chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các hướng dẫn, công văn, cấp phát 06 đề cương của công tác tuyên truyền, tập trung định hướng thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2018; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới, thông tin đối ngoại; thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các đơn vị đã kịp thời xây dựng văn bản tổ chức tuyên truyền. Một số đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền theo các chủ đề, vấn đề đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng trong 6 tháng đầu năm 2018 là Tỉnh đoàn Đắk Nông; các đảng ủy cấp huyện: Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk Rlấp, Cư Jut, Krông Nô, Gia Nghĩa, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh.

Công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được chú trọng; đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (gồm 34 đồng chí). Công tác cung cấp, định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên tỉnh ủy, huyện ủy được tiến hành kịp thời, thông qua tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 01, 02, 04/2018. Bản tin Thông báo Nội bộ, Thông tin Cơ sở tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, thông qua mở mới chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng”; “gương người tốt, việc tốt”… đáp ứng yêu cầu định hướng và nhu cầu thông tin ở cơ sở. Tổ chức khảo sát lấy ý kiến về nhu cầu, mức độ sử dụng Thông báo Nội bộ, Thông tin Cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng các bản tin.

Vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - truyền thông được khẳng định. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung một đầu mối trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh, hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ; kết hợp họp báo của UBND tỉnh. Chất lượng giao ban báo chí tiếp tục được nâng lên, nền nếp giao ban đi vào ổn định, các đơn vị được mời cung cấp thông tin và các cơ quan báo chí tham gia đầy đủ, thông tin có trách nhiệm.

Nhiều vấn đề nổi cộm, vụ việc phức tạp, nhạy cảm đã được kịp thời định hướng. Điển hình như ngay sau khi xảy ra vụ việc trộn pin vào vỏ cà phê xảy tại xã Đắk Wer (Đắk Rlấp), UBND tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo, cung cấp thông tin (02 ngày sau khi xảy ra vụ việc, tổ chức 02 lần); giúp báo chí tiếp cận kênh chính thống, góp phần thông tin chính xác, đúng bản chất vụ việc. Riêng trường hợp Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh thông tin sai lệch bản chất vụ việc, Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời có văn bản báo cáo và đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chủ quản chấn chỉnh, xử lý.

Cùng với đó, nhiều vấn đề nổi lên mà báo chí phản ánh như: xử lý phá rừng, mua bán đất rừng, ô nhiễm môi trường, xâm phạm cảnh quan, xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng đã được UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện cung cấp, giải đáp, phản hồi thông tin hiệu quả, qua đó, kịp thời giải tỏa, định hướng dư luận; bác bỏ những thông tin sai sự thậtt. Đồng thời, những biểu hiện thông tin một cách chủ quan, thiếu trách nhiệm trong hoạt động báo chí được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh; không để xảy ra tình trạng thông tin sai sự thật, vi phạm luật báo chí.

Đắk Nông đã đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác lịch sử Đảng, bồi đắp nhận thức, lý tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ở tổ chức đảng các cấp; Thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được nâng lên theo tinh thần Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 07/6/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, thể hiện qua việc: nghiên cứu đổi mới cách thức truyền đạt, các nội dung quan trọng do người đứng đầu cấp ủy trực tiếp phổ biến; thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức học tập, viết bài thu hoạch sau học tập; các biểu hiện hình thức trong học tập nghị quyết, công tác giáo dục lý luận dần được chấn chỉnh; trong đó, Huyện ủy Đắk Song ra văn bản phê bình các đồng chí cán bộ, đảng viên không tham gia lớp học tập Nghị quyết Trung ương 6 dành cho cán bộ chủ chốt cấp huyện.

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đắk Nông đã có nhiều cách làm mới, mô hình hay tạo chuyển biến tích cực trong Đảng và trong xã hội. Một số đơn vị có cách làm hay, thiết thực trong triển khai chuyên đề 2018 như: mô hình chào cờ vào tuần đầu của tháng của Huyện ủy Đắk Song, Tỉnh đoàn; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 2018 cho đoàn viên; Trường Chính trị tỉnh đưa nội dung chuyên đề 2018 vào học phần tư tưởng Hồ Chí Minh giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng chuyên viên, lý luận chính trị; các đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh gắn việc học tập và làm theo gương Bác với công tác dân vận khéo ở cơ sở; các đoàn thể tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các hoạt động an sinh xã hội. Một số đảng ủy cấp huyện kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các tổ chức cơ sở đảng: Cư Jut, Đắk Song; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đắk Rlấp.
 


Khắc phục những hạn chế còn tồn tại

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế. Một số nhiệm vụ công tác Tuyên giáo tham mưu còn chậm so với tiến độ yêu cầu. Một số đơn vị chậm xây dựng hướng dẫn tuyên truyền (biên giới, biển, đảo; các ngày lễ lớn…). Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của công tác Tuyên giáo đối với cấp cơ sở chưa được chú trọng.

Còn tồn tại một số hạn chế trong công tác giáo dục lý luận chính trị chậm được khắc phục: lực lượng giảng viên chuyên trách tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị còn thiếu, chủ yếu là giảng viên kiêm chức, hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nên công tác chuẩn bị bài giảng, bố trí thời gian lên lớp gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức trong hệ thống giáo dục chưa được thực hiện. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn hạn chế.

Về công tác khoa giáo, chưa có mô hình, cách làm tốt, mang lại hiệu quả và có tính chiến lược để phổ biến, nhân rộng trong các đơn vị, địa phương. Hoạt động thông tin và truyền thông chưa được đổi mới, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhân dân về nhận thức; chưa tạo được sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo vệ chăm sóc trẻ em, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông sẽ tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, sẽ tăng cường vai trò chỉ đạo, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí - truyền thông, nâng cao chất lượng giao ban báo chí định kỳ hàng tháng; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp báo chí thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín và sự điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động tuyên truyền, báo chí - truyền thông; nắm bắt, điều tra dư luận xã hội theo kế hoạch.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; lịch sử Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong đó, đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tập huấn công tác Lịch sử Đảng. Theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành các đề tài lịch sử đang triển khai theo kế hoạch.

Tham mưu triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh” sau khi được ban hành. Kiểm tra chuyên đề việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đối với các đơn vị Đắk Glong, Tuy Đức, Cư Jut và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tổ chức giao ban công tác lý luận chính trị định kỳ; theo dõi công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy.

Chủ động tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; văn hóa - văn nghệ, trong đó, tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo. Theo dõi, định hướng việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo dõi việc triển khai các đề án của UBND tỉnh về phát triển văn hóa của tỉnh; định hướng về mặt chính trị tư tưởng đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhất là các hoạt động lễ hội hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.

Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tinh gọn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, huyện, hoàn thành Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hiện chủ trương “Trưởng Ban Tuyên giáo cấp huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”. Tổ chức tập huấn về công tác Tuyên giáo.

Đồng chí Lê Khắc Ghi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị, cần sớm hướng dẫn cụ thể, để việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy thống nhất về mặt tổ chức trong toàn quốc. Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện nay.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tổ chức tập huấn công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí - truyền thông cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực báo chí - truyền thông của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Tạp chí Tuyên giáo sẽ dành một khoảng dung lượng phù hợp trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên in và Tuyên giáo điện tử để phản ánh thực tiễn trong hoạt động công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành ủy, địa phương cơ sở để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông cũng như ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo.

Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!