TAG: Nghị quyết 33-NQ/TW

  • Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại Tây Ninh

    Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại Tây Ninh

    Ngày 9-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của các bộ, ban, ngành T.Ư đã có cuộc khảo sát, kiểm tra và làm việc tại tỉnh Tây Ninh về việc sơ kết năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

1

Liên kết website

Mới nhất