Tây Ninh: Tổ chức Lễ hội Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ II

Tây Ninh: Tổ chức Lễ hội Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ II

(TG)- Không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nghề làm bánh tráng, Lễ hội Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ II năm 2018 còn góp phần tôn vinh các nghệ nhân đang gìn giữ và phát huy các giá trị độc đáo nghề làm bánh tráng phơi sương; tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực của Tây Ninh...

1 2

Liên kết website

Mới nhất