Những kết quả nổi bật tạo đà cho năm 2019

Những kết quả nổi bật tạo đà cho năm 2019

(TG)- Năm 2019, ngành Tuyên giáo Thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 công tác, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất