EVNHCMC hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu của lộ trình năm 2020

Năm 2018, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều kết quả nổi bật, về đích sớm 1-2 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm 2016-2020 như: số lần (SAIFI) và thời gian (SAIDI) mất điện bình quân đối với 1 khách hàng chỉ còn 1,57 lần và 124 phút; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 3,27%, về đích sớm 2 năm so với lộ trình đến năm 2020.


Có được kết quả trên, ngoài việc tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, EVNHCMC đặc biệt quan tâm đến đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực. Cụ thể, EVNHCMC đã hoàn tất xây dựng Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh” và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Hoàn tất xây dựng Trung tâm Điều khiển; Vận hành chính thức Chương trình Quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến phiên bản mới (OMS); Ứng dụng 8 bản đồ chuyên đề GIS; Khai thác hiệu quả 100% các ứng dụng quản lý chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động; hoàn tất 100% ứng dụng mã vạch và số hóa hợp đồng cho đối tượng khách hàng ngoài sinh hoạt, khách hàng mới và khách hàng ký lại hợp đồng; Triển khai Chương trình Quản lý khách hàng CMIS 3.0; Triển khai chương trình DSM giai đoạn 2018-2020; Sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); triển khai hạ tầng viễn thông diện rộng đồng bộ lắp đặt thiết bị tự động hóa...

Không thỏa mãn với những thành tích đạt được, năm 2019, EVNHCMC tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống lưới điện và chất lượng dịch vụ khách hàng, phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố. Cơ bản về trước 1 năm tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính được EVN giao đến năm 2020; Hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện, đảm bảo tất cả các dịch vụ khách hàng đạt yêu cầu dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; Đảm bảo hiệu quả, tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình lưới điện trọng điểm; Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Phát huy văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.


Để đạt được các chỉ tiêu: điện thương phẩm 25,85 tỷ kWh (tăng 5,77% so với năm 2018); công suất đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại đến 4.408 MW; tổn thất điện năng thấp hơn so với năm 2018; tiết kiệm điện đạt 1,65% điện thương phẩm; độ tin cậy cung cấp điện SAIDI thấp hơn 120 phút, SAIFI thấp hơn 1,2 lần, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được EVN giao… EVNHCMC  đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và 90 giải pháp trọng tâm, hướng đến đạt cơ bản các chỉ tiêu đến năm 2020 theo lộ trình 5 năm, rút ngắn khoảng cách với trình độ các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực.

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC nhấn mạnh “Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng” mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên EVNHCMC sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghị lực và ý chí, nỗ lực quyết tâm không biết mệt mỏi để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.”

Ngọc Thuận

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất