Gắn học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Quân sự TPHCM về công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ" gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu 7.

Theo báo cáo, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố đã tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời có nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, nội dung hoạt động đa dạng, phong phú, xây dựng nhiều đề án, kế hoạch sát hợp cụ thể, tổ chức để lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hộ,i tạo môi trường thuận lợi để Thành phố tiếp tục phát triển.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở cấp chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng đã được phát huy; sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được tăng cường. Đồng thời, cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động làm tốt công tác giáo dục vận động, tuyên truyền lực lượng vũ trang Thành phố thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực hiệu quả trong toàn lực lượng.

Đánh giá cao sự năng động sáng tạo, chấp hành nghiêm túc, quán triệt sâu sắc của Đảng ủy Quân sự Thành phố về sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết Đảng ủy Quân khu, nghị quyết của Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự Thành phố đã có chuyển biến mạnh mẽ, nhiều cách làm mới trong học và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong triển khai, đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm tăng cường lực lượng, phương tiện và phương pháp hoạt động tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, những thông tin xấu độc trên mạng internet.

Để đưa việc học và làm theo Chỉ thị 05 trở thành nền nếp, thường xuyên, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đề nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố cần tiếp tục chọn lựa những nội dung trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch thực hiện; đảm bảo tuyên truyền và nhân rộng các sản phẩm, kết quả cụ thể, để tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng của Thành phố; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05, góp phần làm cho Chỉ thị 05 có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân của toàn lực lượng.

Trước đó, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM do Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7 dẫn đầu đã làm việc với Đảng uỷ Quân sự Quận 4 về công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ" gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện Đảng ủy Quân sự Quận 4 cho biết: Đơn vị đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chủ động nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên để có chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; đồng thời, thực hiện tốt việc nhân rộng các mô hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong lực lượng vũ trang quận.

Đảng ủy Quân sự Quận cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi  các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện công tác tự phê bình và phê bình nghiêm túc, hiệu quả. Đơn vị có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện các chuẩn mực đạo đức đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao…

Nam Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất