Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

GS.Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã trực tiếp nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, đảng viên các đảng bộ cơ sở tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. 

Trong thời gian 4 ngày, GS.Hoàng Chí Bảo đã thực hiện 8 cuộc nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 14/21 đảng bộ các xã (Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Phong, Kỳ Bắc) và 17 đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy Kỳ Anh. Các đảng bộ, chi bộ đã chia thành 8 cụm để tổ chức hội nghị với sự tham gia của trên 3.200 lượt cán bộ, đảng viên trên địa bàn. 

Tại các buổi nói chuyện cho cán bộ, đảng viên các đảng bộ xã ở huyện Kỳ Anh, GS.Hoàng Chí Bảo đã tập trung đi sâu phân tích những chủ trương, quan điểm, nhất là những điểm mới của Đảng ta được thể hiện qua Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo Bác. Đặc biệt nhấn mạnh phương châm quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị từ “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; phát huy vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở những câu chuyện tiêu biểu, đầy xúc động và sâu sắc từ cuộc đời của một con người với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả, trọn đời vì nước, vì dân. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. 

Theo GS.Hoàng Chí Bảo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng hết sức có ý nghĩa khi Đảng ta đang kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về phòng chống suy thoái chính trị tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt là khi quyết tâm của Đảng ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã và đang thu được những kết quả khả quan, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cũng tại các buổi nói chuyện, GS Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian đáng kể giới thiệu về các trước tác nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - những tác phẩm đã trở thành “Quốc bảo”, nhất là về giá trị bất hủ của bản Di chúc thiêng liêng, lời “... ký thác chuyện muôn đời” mà Người đã “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng...”.

Đây là lần đầu tiên, các đảng bộ cấp xã, phường ở tỉnh Hà Tĩnh được GS.Hoàng Chí Bảo trực tiếp nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các buổi nói chuyện đã thu hút đông đảo người nghe và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo đồng chí Đặng Xuân Lự - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh, các buổi nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo Bác thực sự đã tạo được những hiệu quả tích cực, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin cho đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ vào các chủ trương, đường lối của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn./.

Trần Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất