Nhiều cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đánh giá kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thành phố bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực, sâu sắc; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định được các nội dung đột phá, vấn đề nổi cộm để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đã nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm nêu gương; tự giác xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, khả thi và công khai tất cả các nội dung đăng ký cho cơ quan, đơn vị, địa phương giám sát. 

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhiều địa phương tại Thành phố đã có những cách làm mới, cách làm hay đạt hiệu quả thiết thực như: Triển khai và tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu đánh giá đảng viên có biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với 100% đảng viên. Cụ thể, quận Tân Phú đã triển khai và đạt được kết quả nhất định. Quận ủy Tân Phú ban hành mẫu phiếu đánh giá cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và tổ chức để đảng viên tự đánh giá trong từng chi bộ. Dựa trên kết quả sau khi tự đánh giá, chi bộ sẽ có sự kiểm tra, nhắc nhở đối với từng đảng viên. 

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Quận ủy Tân Phú cho biết: Qua đánh giá cho thấy đa số đảng viên tham gia trên tinh thần xây dựng, nêu cao tính tự phê bình và phê bình. Việc đánh giá giúp đảng viên hiểu đúng và sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó rút kinh nghiệm và tự đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của bản thân. Kết quả đánh giá góp phần giúp cho Ban Thường vụ Quận ủy có cơ sở nhìn nhận ban đầu về tình hình nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như về tình hình thực chất của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại cơ sở. Trên cơ sở đó tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Để tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhất là trong nhân dân, Quận ủy Bình Thạnh đã triển khai đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng quý tại tổ dân phố - Mặt trận. Đây là một trong những cách làm mang lại hiệu quả thiết thực và đang tiếp tục được nhân rộng triển khai tại tất cả các tổ dân phố trên địa bàn quận. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh cho biết: Từ khi triển khai nội dung này, nhiều tổ dân phố đã chủ động, sáng tạo, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ với hình thức nhẹ nhàng, nội dung gần gũi, phù hợp với tình hình khu dân cư, để từ đó mọi người dân hiểu và tự giác làm theo. Nhiều nội dung đã được các tổ dân phố thực hiện tốt trong thời gian qua như thực hiện phiếu đăng ký “làm theo”; gắn việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể xây dựng gia đình văn hóa; kết hợp kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với giới thiệu, biểu dương các gương điển hình “Người tốt, việc tốt” là những người dân sinh sống ngay tại tổ dân phố... 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị cũng như công tác kiểm tra giám sát chưa thực sự sâu sát. Đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), với thực hiện nhiệm vụ chính trị, những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố. Cùng với đó, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch hoạt động năm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và kế hoạch cá nhân, nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. 

Đồng chí Tất Thành Cang lưu ý, các cấp ủy đảng, đơn vị cần chú trọng hơn cho công tác tuyên truyền, phải thực hiện thường xuyên, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng, đa dạng các hình thức, thu hút, có tính thuyết phục để tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cùng với việc giới thiệu, tuyên dương gương người tốt việc tốt cần chú trọng khâu nhân rộng và phát huy các gương điển hình để lan tỏa những điều hay, việc tốt trong toàn xã hội./. 

Thu Hoài/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất