Trà Vinh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2017, Bộ phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị 05 của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần

Kết quả kiểm tra cho thấy việc tiếp tục học tập và làm theo Bác tại các địa phương, đơn vị được Tuyên giáo, Tuyên huấn cấp ủy tham mưu triển khai thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tất cả các cấp ủy đều quan tâm chỉ đạo việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh chỉ đạo và gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,v.v.. Nhiều điển hình, mô hình học tập và làm theo Bác trong Đảng, đoàn thể, nhân dân được củng cố và nhân rộng.

Tại các nơi đến làm việc, đồng chí Trần Văn Bồi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 của tỉnh đã trao đổi với cấp ủy, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các địa phương, đơn vị những vấn đề cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, để tạo đột phá trong tổ chức thực hiện, đồng chí nhấn mạnh việc tập trung làm theo Bác gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng điển hình, mô hình làm theo Bác theo hướng thiết thực, gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể cấp ủy và đảng viên; chuẩn bị, tổ chức tốt hội thi tìm hiểu và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, v.v

Nguyễn Văn  Dũ

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất