• Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta

    Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta

    (TG) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  • Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế

    Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế

    (TG) - Từ ý nghĩa to lớn của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, ngày 6-2-1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39/HĐBT lấy ngày 27-2 hằng năm làm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Kể từ đó, ngày 27-2 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Y tế.

  • Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay

    Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay

    (TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh ra ngành Thể dục thể thao (TDTT) cách mạng Việt Nam, mà còn là người khởi xướng phong trào thể dục quần chúng nước nhà. Những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là những định hướng lớn cho ngành TDTT và cho toàn dân ta. Trong giai đoạn hiện nay, những nội dung cơ bản trong quan điểm của Người về TDTT vẫn luôn mang tính thời sự vì mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân.

  • Tinh gọn, hiệu quả với sổ đăng ký phấn đấu của đảng viên

    Tinh gọn, hiệu quả với sổ đăng ký phấn đấu của đảng viên

    Tại Tây Ninh, qua hai năm triển khai thực hiện sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, lối sống. Thông qua tự phê bình và phê bình, mỗi đồng chí được nghe những góp ý thẳng thắn để sửa chữa khuyết điểm, mặt còn hạn chế, từ đó rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Học và làm theo Bác đã dần trở thành tự giác

    Thành phố Hồ Chí Minh: Học và làm theo Bác đã dần trở thành tự giác

    (TG)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức và hành động; trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ.

  • Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức

    Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức

    Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

  • Hiệu quả mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế

    Hiệu quả mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế

    Mô hình Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định triển khai trong 4 năm qua đã giúp hàng nghìn hội viên và nhân dân được mua bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng kinh tế khi ốm đau, bệnh tật...

  • Hậu Giang: Nỗ lực học và làm theo gương Bác

    Hậu Giang: Nỗ lực học và làm theo gương Bác

    (TG) – Ngành Tuyên giáo Hậu Giang đã làm tốt công tác tham mưu việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo  nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

  • Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

    Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

    (TG) - Việc ban hành và thực thi Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29-8-2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”(Kế hoạch 305) đã mang lại hiệu quả, thể hiện rõ tinh thần cầu thị và tôn trọng nhân dân của lãnh đạo thành phố.

  • “Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

    “Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

    (TG) - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

  • Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

    Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

    (TG) - Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).

  • Lai Châu: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

    Lai Châu: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

    (TG) - Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, quyết sách, quyết tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào trong đời sống xã hội. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

  • Hòa Bình: Thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác

    Hòa Bình: Thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác

    (TG) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Người gửi hàng chục bức thư, bức điện cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thi đua lao động sản xuất, thi đua làm việc phục vụ kháng chiến.

  • Nêu cao trách nhiệm người cán bộ biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

    Nêu cao trách nhiệm người cán bộ biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

    Thực thiện chủ trương tăng cường cán bộ Biên phòng giúp địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từ tháng 10/2007, Thượng tá Mê Văn Đạt được Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng điều động tăng cường cho xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh và được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã từ năm 2007 - 4/2010. Từ tháng 5/2010 đến nay, anh được bầu làm Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy.

  • Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân

    Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân

    (TG) - Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là nhu cầu tự thân của Đảng và một nguyên tắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất