• Giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực Nam bộ

  Giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực Nam bộ

  Buổi giao lưu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

 • Hoà Bình: Nhiều phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh

  Hoà Bình: Nhiều phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số kết quả quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

 • Học và làm theo Bác góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

  Học và làm theo Bác góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân

  (TG) -Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Phước luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm nhiều việc tốt vì nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

 • Bắc Giang: Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương

  Bắc Giang: Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị của địa phương

  (TG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và thực tiễn địa phương bằng những nhiệm vụ cụ thể, với quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trên một số mặt chủ yếu,góp phần xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên thật gương mẫu, trung thành, tận tụy vì nước, vì dân.  

 • Bắc Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên

  Bắc Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên

  (TG)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ tỉnh xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 • Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn kịp thời có kế hoạch, hướng dẫn các cấp hội trên địa bàn tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2016-2021 và từng năm gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang". 

 • Vận dụng sáng tạo trong học và làm theo Bác ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên

  Vận dụng sáng tạo trong học và làm theo Bác ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên

  (TG)-Theo đồng chí Võ Văn Phuông – UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, mỗi cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều là những câu chuyện thực tế, cảm động về những việc làm bình dị mà cao quí, noi theo gương Bác, về ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, về tinh thần phục vụ nhân dân, về ý thức trách nhiệm, về lòng nhân ái, yêu thương con người và đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

 • Hiệu quả thiết thực từ việc sinh hoạt dưới cờ ở Lâm Đồng

  Hiệu quả thiết thực từ việc sinh hoạt dưới cờ ở Lâm Đồng

  (TG)-Có thể khẳng định, buổi sinh hoạt dưới cờ là một trong những hoạt động thiết thực của Lâm Đồng trong việc học tập và làm theo Bác, được bắt đầu từ năm 2009. Và từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm dần vào mỗi con người, trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, hiệu quả và thiết thực.

 • Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của cấp trên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên của toàn hệ thống tổ chức Hội. 

 • Giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG) - Những câu chuyện và kinh nghiệm về việc học và làm theo gương Bác, được chia sẻ tại chương trình đã thực sự để lại ấn tượng với mọi người tham gia.

 • Đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  "Các đơn vị của Thành phố tập trung tuyên truyền, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang lưu ý.

 • Quảng Nam: Đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  Quảng Nam: Đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  (TG)-Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó việc phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này là một cách làm hay, sáng tạo của tỉnh, đã và đang mang lại hiệu quả tích cực.

 • Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 • Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  (TG) - Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền luôn được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là việc tuyên truyền những điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác theo gương Bác Hồ đã góp phần định hướng xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong thanh niên. Từ đó cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

 • "Đầu tàu" nêu gương hành động

  "Đầu tàu" nêu gương hành động

  Gần một năm qua, tại các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, giao ban đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… đều nhấn mạnh, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị.

Liên kết website

Mới nhất