• Huyện Kiên Lương (Kiên Giang): Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân

  Huyện Kiên Lương (Kiên Giang): Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân

  (TG)-Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Kiên Lương (Kiên Giang), nhiều kết quả bước đầu được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu năm 2016-2017. 

 • Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

  Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

  (TG)- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về học tập và làm theo Bác trong các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp là thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh. Nên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, khai thác tối đa lợi thế và nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, duy trì ổn định hoạt động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

 • Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017-2022.

 • Xã Liên Hiệp - Hưng Hà: Học và làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  Xã Liên Hiệp - Hưng Hà: Học và làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  (TG)- Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã Liên Hiệp đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII phù hợp với thực tế của địa phương. Việc học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 • Thành ủy Hải Dương: Học và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng

  Thành ủy Hải Dương: Học và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng

  (TG)- Việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

 • Tặng bằng khen em học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng cho người mất

  Tặng bằng khen em học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng cho người mất

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho em Nguyễn Nhựt Nam​ (học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) về hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.

 • Người đảng viên dám nghĩ dám làm

  Người đảng viên dám nghĩ dám làm

  Năm 2009, Hợp tác xã (HTX) An Mỹ là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Mỹ Đức (Hà Nội) ứng dụng thành công mô hình gieo sạ lúa theo hàng bằng đàn kéo tay, một sáng kiến "táo bạo" của Giám đốc HTX Nguyễn Văn Tài. Muốn gieo thẳng bằng đàn, ruộng phải rộng và An Mỹ trở thành HTX đầu tiên của huyện Mỹ Đức hoàn thành dồn điền đổi thửa (DĐĐT).

 • Đằng sau bức ảnh đạt giải A Búa liềm vàng 2017

  Đằng sau bức ảnh đạt giải A Búa liềm vàng 2017

  Hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng ngồi trên bậc cửa căn nhà sàn đơn sơ, ân cần hỏi thăm cuộc sống của người dân gây ấn tượng mạnh mẽ.

 • Hà Giang thi đua làm theo gương Bác

  Hà Giang thi đua làm theo gương Bác

  Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Hà Giang thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, địa phương đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên, từ đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Nhớ lời Bác dạy: Chớ gieo vừng ra ngô

  Nhớ lời Bác dạy: Chớ gieo vừng ra ngô

  Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ nói chung và về sân khấu nói riêng vẫn còn là những bài học lớn, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

 • Mẫu hình người cán bộ lãnh đạo vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Mẫu hình người cán bộ lãnh đạo vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  (TG) - Trong các thời đại lịch sử và các chế độ xã hội khác nhau, người lãnh đạo bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng, bảo đảm sự bền vững, hưng vong của chế độ. Điều này giải thích vì sao, trong tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh đã dành cho vấn đề xây dựng mẫu người lãnh đạo tài, đức, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân một vị trí xứng đáng, làm nên giá trị và sức hấp dẫn cho các thế hệ sau này.

 • Thực hiện tốt phương pháp dân vận Hồ Chí Minh để hoạch định chủ trương, chính sách hợp lòng dân

  Thực hiện tốt phương pháp dân vận Hồ Chí Minh để hoạch định chủ trương, chính sách hợp lòng dân

  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận đã xác định 3 mục tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 35 nhóm giải pháp chủ yếu cần nghiên cứu, cụ thể hóa để tham mưu đề xuất, hướng dẫn và chủ trì tổ chức thực hiện, bảo đảm góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng. 

 • Đồng Tháp: tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học tập và làm theo Bác

  Đồng Tháp: tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học tập và làm theo Bác

  (TG)- Trong đợt I (2016 - 2018), Đồng Tháp có 56 tác phẩm tham gia Giải thưởng cấp Trung ương về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo Bác.

 • Đồng bào Khmer làm theo Bác, xây dựng quê hương giàu đẹp

  Đồng bào Khmer làm theo Bác, xây dựng quê hương giàu đẹp

  Ở tỉnh Kiên Giang duy nhất có một con kênh được đặt tên vị cha già kính yêu của dân tộc - kênh Bác Hồ, thuộc địa bàn ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành. Kênh Bác Hồ do tự tay người dân đào để dẫn nước về sản xuất nông nghiệp. 

 • Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2018 trong học tập và làm theo Bác

  Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2018 trong học tập và làm theo Bác

   (TG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tại 6 điểm cầu ở tỉnh và 15 điểm cầu ở các huyện, thị, thành ủy học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang. Dự tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy có đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Liên kết website

Mới nhất