• Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  (TG) - Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền luôn được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là việc tuyên truyền những điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác theo gương Bác Hồ đã góp phần định hướng xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong thanh niên. Từ đó cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

 • "Đầu tàu" nêu gương hành động

  "Đầu tàu" nêu gương hành động

  Gần một năm qua, tại các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, giao ban đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… đều nhấn mạnh, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị.

 • Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

  Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

  (TG)-Sau gần một năm thực hiện, việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, yêu cầu; trong đó, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

 • Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)- Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành chức năng của tỉnh chú trọng đẩy mạnh việc học và làm theo Bác; gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là những việc trọng tâm, bức xúc, nổi cộm liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

 • Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

  Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 • Triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Can Lộc, Hà Tĩnh

  Triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Can Lộc, Hà Tĩnh

  (TG)- Sáng 10/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 • "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  (TG)- Cuốn sách Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. đã cung cấp tài liệu nghiên cứu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu

  Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu

  (TG)- Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ và LLVT tỉnh.

 • Hoà Bình: Triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Hoà Bình: Triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  (TG) - Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nhằm mục đích tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 • Bình Phước: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị được giao

  Bình Phước: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị được giao

  (TG)-Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị, trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, nhất là những khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm để tập trung giải quyết có hiệu quả.

 • Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp nối những thành quả đó, đồng thời để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Ninh Bình: Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

  Ninh Bình: Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

  (TG) - Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình đã xác định khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 • Ung dung tự tại - Phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ung dung tự tại - Phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Ung dung tự tại, chủ động, tự tin, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không xa rời mục tiêu, lý tưởng lớn là đặc điểm phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh. 

 • Nơi lưu giữ những tình cảm của Bác Hồ với xứ Thanh

  Nơi lưu giữ những tình cảm của Bác Hồ với xứ Thanh

  Sinh thời, Bác Hồ đã nhiều lần về thăm Thanh Hóa, Bác cũng dành nhiều tình cảm động viên kịp thời Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa qua những lần ký sắc lệnh tặng các phần thưởng cao quý, gửi thư khen, gửi tặng huy hiệu của Người, hay qua những bài báo viết về những điển hình ở Thanh Hóa...

 • Trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”

  Trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”

  Sau hơn 4 tháng phát động, triển khai cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa , Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ban giám khảo cuộc thi các cấp đã nhận được hơn 500.000 bài dự thi của các cá nhân và tập thể; trong đó 70% là sinh viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên…

Liên kết website

Mới nhất