• Bình Thuận: đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị

  Bình Thuận: đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị

  (TG)-Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 • Vĩnh Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn

  Vĩnh Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn

  Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Bá Long, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 • Hoà Bình: Triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Hoà Bình: Triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  (TG) - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triển khai Kế hoạch số 61-KH/TU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. 

 • Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

  Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

  (TG)-Với những quyết tâm, nỗ lực của đồng chí Bùi Trọng Lực - Trưởng Công an xã và Ban Công an xã  Ea Ô (huyện Ea Ka - tỉnh Đắk Lắk) đã góp phần giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.

 • Ninh Bình triển khai đại trà sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

  Ninh Bình triển khai đại trà sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

  (TG)-Sau 3 tháng triển khai thí điểm sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại một số cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quản lý nhà nước và nhiều tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị xã, phường, thị trấn... kể từ tháng 2/2017, tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động này đại trà toàn tỉnh. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại địa phương.

 • Giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của Tết trồng cây

  Giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của Tết trồng cây

  Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 60 năm qua, kể từ khi Bác Hồ phát động Tết trồng cây, mỗi độ xuân về, nhân dân cả nước lại tưng bừng vào ngày hội trồng cây nhớ ơn Bác. Tết trồng cây đã trở thành phong tục, một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

 • Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

  Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

  (TG) - Một trong những công lao vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta là sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

  Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở, hết lòng vì sự nghiệp chung, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 • Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2017

  Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2017

  (TG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) năm 2017.

 • 70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người

  70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người

  Cách đây 70 năm, lần đầu tiên qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc thơ chúc Tết quốc dân đồng bào.

 • Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

  Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh - sự hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại

  (TG) - Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ, tổng hòa của tư tưởng yêu nước Việt Nam chân chính; truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc ta với hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân mà chủ nghĩa Mác-Lênin là đại diện. 

 • Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

  Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

  (TG) - Nhìn lại 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển ngoạn mục về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2016, tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 30.800 tỷ đồng, tăng trên 200 lần so với năm đầu tiên tái lập tỉnh.

 • Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

  Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

  Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 là sự tiếp nối những công việc đã làm trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhân lên cách làm hay, thiết thực, những gương sáng làm theo lời Bác. Qua đó, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu vào tình cảm, biến thành ý chí của mỗi người để hoàn thiện bản thân mình hơn, sống và làm việc tốt hơn.

 • Bình Phước: nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

  Bình Phước: nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

  (TG)-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU về việc hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Tuyên Quang: Nét mới trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Tuyên Quang: Nét mới trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Xác định nội dung đột phá trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tạo sự chuyển biến rõ nét, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên Quang đã có những đổi mới trong công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện, với tinh thần: "Hết lòng phục vụ Nhân dân".

Liên kết website

Mới nhất