• Thanh Hóa: đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên

  Thanh Hóa: đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên

  ​(TG)-Là quê hương có vinh dự được Bác Hồ 4 lần về thăm, nhiều lần Bác tặng Cờ thi đua quyết thắng cùng hàng trăm bức thư, điện của Người gửi khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu; để tỏ lòng biết ơn Người và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngay từ đầu Đảng ta phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa xác định, phải phấn đấu trở thành một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

 • Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  (TG)-Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, bộ, ban, ngành khẩn trương triển khai nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chú trọng triển khai sâu rộng ở cơ sở, cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện tránh hình thức; tập trung vào tìm khâu đột phá và giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

 • Vì cuộc sống no ấm của nhân dân

  Vì cuộc sống no ấm của nhân dân

  Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) và các tổ chức thành viên đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những phần việc gắn với chăm lo đời sống người dân, thực hiện an sinh xã hội... Những hoạt động của MTTQVN thị trấn và tổ chức thành viên góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân, xây dựng môi trường sống văn hóa, lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông…

 • Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. 

 • Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng: hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng: hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  (TG)-Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua,  Mặt trận Tổ quóc (MTTQ) các cấp tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực.

 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

  (TG)- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, cụ thể hóa thành Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng, hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Đồng Tháp: gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

  Đồng Tháp: gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

  (TG)-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đề nghị việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành để thực hiện đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng bộ, đảng viên, tạo động lực lan tỏa rộng rãi trong xã hội và được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hăng hái thực hiện.

 • Bình Thuận: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Bình Thuận: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đề nghị cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề toàn khóa và hàng năm về đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh rập khuôn, máy móc, làm không đến nơi đến chốn.

 • Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới

  Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới

  (TG)-Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống mới, sự quan tâm của Người đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

 • Khai mạc triển lãm Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969

  Khai mạc triển lãm Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969

  (TG)-Triển lãm là hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, những đóng góp to lớn của Người đối với nền ngoại giao Việt Nam nói riêng.

 • Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 • Trung tâm y tế huyện Nông Sơn: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

  Trung tâm y tế huyện Nông Sơn: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

  (TG)- Để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05 mới đây, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn - Quảng Nam đã không ngừng học tập, trau dồi y đức, hết lòng vì người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

 • Người dân Tây Nguyên làm theo lời Bác Hồ

  Người dân Tây Nguyên làm theo lời Bác Hồ

  (TG)-Những năm qua, phong trào lưu giữ và học tập theo thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại Plây Cu năm 1946 đã trở thành thói quen của người dân. Việc làm bình thường nhưng lại có ý nghĩa hết sức lớn lao, thể hiện tình cảm tri ân của đồng bào Tây Nguyên dành cho Bác Hồ.

 • Lạng Giang: Hiệu quả từ việc thường xuyên làm theo tấm gương đạo đức của Bác

  Lạng Giang: Hiệu quả từ việc thường xuyên làm theo tấm gương đạo đức của Bác

  (TG)- Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang lựa chọn 2 việc: tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn đoạn qua địa bàn huyện Lạng Giang; nắm chắc tình hình và chuẩn bị tốt các điều kiện, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 để tập trung giải quyết.

 • Hà Trung tiếp tục đưa học tập và làm theo Bác trở thành công việc hằng ngày

  Hà Trung tiếp tục đưa học tập và làm theo Bác trở thành công việc hằng ngày

  (TG)- Cùng với việc chỉ đạo phát động các phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; tổ chức và tham gia có chất lượng các cuộc thi, như: Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc thi “Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ- phát huy truyền thống Điện Biên Phủ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”...

Liên kết website

Mới nhất