• Nghệ An nỗ lực thực hiện lời Bác dạy

  Nghệ An nỗ lực thực hiện lời Bác dạy

  (TG) -Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn canh cánh một nỗi lòng thương nhớ quê hương da diết. Bác nhớ quê hương đất nước đến từng nắm đất, gốc cây, từng lời ru của mẹ, câu hát ví giặm quê nhà. 

 • Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu

  Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu

  (TG)-Sau khi tiếp thu, quán triệt Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị 05 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và chỉ đạo chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... 

 • Lộc Hà -Hà Tĩnh: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu

  Lộc Hà -Hà Tĩnh: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu

  (TG)- Sau một năm triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn Đảng bộ huyện Lộc Hà đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng cao; sự đổi mới trong tác phong, lề lối làm việc đã được nâng cao. 

 • Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

  Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

  Sáng 11/6, tại Thành phố Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2017) và 10 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh.

 • Hà Tĩnh vinh danh 60 điển hình học tập, làm theo tấm gương của Bác.

  Hà Tĩnh vinh danh 60 điển hình học tập, làm theo tấm gương của Bác.

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tất cả các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức triển khai một cách hiệu quả. Việc tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các địa phương, các tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và xác định những việc làm cụ thể, đúng với việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

 • Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

  Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

  (TG)- Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2017) và 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (2007-2017), trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

 • Giáo sư Vũ Đình Hòe - nhà trí thức lớn của dân tộc

  Giáo sư Vũ Đình Hòe - nhà trí thức lớn của dân tộc

  Giáo sư Vũ Đình Hòe là trí thức lớn của dân tộc. Ông là Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên trong Chính phủ lâm thời, từ tháng 8/1945 đến tháng 3/1946, và là Bộ trưởng Tư pháp trong suốt 15 năm sau đó.                 

 • Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

  Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

  (TG) - Sau 01 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW), các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong học tập và làm theo Bác. 

 • Sáng rõ “đầu ra” đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã ở Bắc Giang

  Sáng rõ “đầu ra” đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã ở Bắc Giang

  Thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ có trình độ đại học, tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo của 20 tỉnh trong cả nước (gọi tắt là dự án 600), tỉnh Bắc Giang có 19 trí thức trẻ xung phong về làm Phó Chủ tịch xã tại các xã vùng cao huyện Sơn Động. Đến thời điểm này, dự án 600 đang bước vào giai đoạn kết thúc, việc bố trí “đầu ra” cho các trí thức trẻ được tỉnh Bắc Giang quan tâm, chú trọng.

 • Giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  (TG) - Buổi giao lưu trực tuyến với 3 chủ đề, đó là: Làm rõ cơ sở lý luận, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực tiễn qua một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới.

 • Điện Biên: Xác định nội dung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong học tập và làm theo Bác

  Điện Biên: Xác định nội dung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong học tập và làm theo Bác

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05 – CT/TW), Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Quyết định 26-QĐ/BTGTU ngày 09/5/2017 Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.

 • Phát huy vai trò của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Phát huy vai trò của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Ngày 18/5, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này. Đầu đề do Tạp chí đặt.

 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  (TG)- Trong triển khai thực hiện đã gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ; với cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chuyên đề đột phá hằng năm của công an tỉnh.

 • Thanh thiếu niên kiều bào tại Thái Lan thi tìm hiểu về Bác Hồ

  Thanh thiếu niên kiều bào tại Thái Lan thi tìm hiểu về Bác Hồ

  Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các hội người Việt Nam tại Thái Lan, đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ trong con em kiều bào trong thời gian từ ngày 2/3-19/5 vừa qua. 

 • Đồng Nai: Học và làm theo Bác vừa là công việc hàng ngày, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài

  Đồng Nai: Học và làm theo Bác vừa là công việc hàng ngày, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài

  (TG)- Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Liên kết website

Mới nhất