Bến Tre đoàn kết, thống nhất, tạo bước đột phá để phát triển
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ; Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và 350 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức chiến đấu của gần 57 ngàn đảng viên từ 13 Đảng bộ trực thuộc về dự Đại hội.

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phong trào thi đua “Đồng Khới mới” thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết

Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội ở 638 tổ chức cơ sở Đảng và 13 Đảng bộ trực thuộc tỉnh; các đại hội đã diễn ra dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng nguyên tắc, Điều lệ và đã thành công tốt đẹp.

Cùng với quá trình tổ chức đại hội; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành đã chỉ đạo, phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” toàn diện trên các lĩnh vực, được Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Kết quả của Đại hội Đảng bộ các cấp và các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân đã tạo tiền đề quan trọng, khí thế sôi nổi để bước vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và giữa các thế hệ là điểm sáng rất đáng trân trọng; tinh thần trách nhiệm, tính tiến công của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có sự chuyển biến tốt; tổ chức - cán bộ, hiệu lực - hiệu quả của bộ máy chính quyền có nhiều tiến bộ; phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo; khối đoàn kết nhân dân được tăng cường, huy động được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng - phát triển tỉnh nhà.

Kính tế - xã hội cũng có sự chuyển biến khá toàn diện, rút ngắn được “khoảng cách tụt hậu” với khu vực và cả nước. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,41%/năm, một số lĩnh vực phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách và huy động nguồn lực tăng khá; GRDP bình quân đầu người ước đạt 43,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,59%. Cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, mức sống của người dân Bến Tre ngày càng được nâng cao và xếp thứ 8 khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định những kết quả trên rất quan trọng, nhưng không chỉ là sản phẩm của một nhiệm kỳ, mà là sự kế thừa và tiếp nối những thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước; từ tâm huyết, trí tuệ và sự đóng góp của bao thế hệ lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh cho mục tiêu phát triển, sánh vai cùng khu vực và cả nước.

Trước tình hình trên và trước yêu cầu phát triển của giai đoạn cách mạng mới, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, chủ động tham gia thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cần tập trung vào những nội dung mới, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ nhấn mạnh lại truyền thống văn hóa và cách mạng trên quê hương Bến Tre. Thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng và phát triển quê hương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Qua nghe Báo cáo chính trị và theo dõi tình hình của tỉnh, gần đây là dự cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trương Hòa Bình cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre trình Đại hội lần thứ XI. Đồng thời khẳng định rằng, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Bến Tre phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Hòa Bình chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần đồng khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030” có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên và định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

“Để đạt được những mục tiêu như báo cáo Chính trị nêu đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá để phát triển; cùng nhau xây dựng một tinh thần, một ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết không thua kém, tụt hậu so với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước. Đại hội phải xác định nhiệm kỳ tới dù là thời cơ, thuận lợi, hay khó khăn, thách thức đều là động lực thôi thúc toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra” - đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Cùng với đó, tỉnh Bến Tre cần đánh giá đúng, kịp thời những thuận lợi khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới, khu vực, trong nước; đồng thời trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương nhiệm kỳ qua, từ đó chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành cho được mục tiêu và tầm nhìn: “Đến năm 2025, Bến Tre là tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Bến Tre sẽ có nền kinh tế phát triển khá thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm 30 tỉnh dẫn đầu cả nước, tiên tiến và bền vững, tạo môi trường sống lý tưởng cho người dân” - đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Song song với đó, Bến Tre cũng cần xác định rõ hơn vị trí, vai trò của tỉnh để xây dựng, quản lý quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thành quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển về phía Đông, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia; Triển khai thực hiện quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án phát triển đô thị, các khu công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục điểm nghẽn về giao thông đường bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông ven biển, đường thủy, hệ thống thuỷ lợi, bảo đảm chủ động ngăn mặn, trữ ngọt, chuyển dẫn nước ngọt phục vụ dân sinh và sản xuất, phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng rừng ven biển, ven sông, rừng ngập mặn để chống xói lở bờ sông, bờ biển.... Tăng cường liên kết về kết cấu hạ tầng, phân công lao động, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh.

Đảng bộ tỉnh Bến Tre tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp; thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp mới, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái, đô thị biển; chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp sạch có công nghệ cao, ưu tiên các ngành nghề ứng dụng công nghệ 4.0, công nghiệp chế biến nông sản; chú trọng phát triển điện khí, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối), dịch vụ logistics… Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại các vùng sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như dừa, bưởi, chôm chôm…, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, dịch vụ, dựa trên những lợi thế sẵn có đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Tiếp tục quan tâm, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; đẩy mạnh đảm bảo an ninh- quốc phòng…

Cùng với phát triển kinh tế- xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bến Tre cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương trong Đảng; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị các đồng chí đại biểu của Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức khỏe bầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đủ năng lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Theo báo điện tử ĐCSVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất