[Infographics] Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

 

Đại hội lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12 đến 19/1/2011, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng./.

TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác