Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII
Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII huyện Bình Lục ( tỉnh Hà Nam) (Ảnh: TA)

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hổ, Lê Văn Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo huyện Bình Lục qua các thời kỳ; đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng cùng 215 đại biểu chính thức dự đại hội.

Các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC SÁNG TẠO, TRANH THỦ THỜI CƠ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU ĐỀ RA

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Bình Lục khoá XXVII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản: Kinh tế đất nước và của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, các khâu đột phá và chủ trương đổi mới định hướng đầu tư, mô hình tăng trưởng của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; chính trị, xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, huyện cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; giá cả hàng hoá, thời tiết, dịch bệnh, tình trạng ô nhiễm môi trường, những diễn biến phức tạp trên biển Đông... đã tác động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Nhận thức được đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trên, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, tích cực, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đã cơ bản hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra.

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(Ảnh: Báo Hà Nam)

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (Ảnh: Báo Hà Nam)

Công tác xây dựng Đảng của huyện thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, trọng tâm là củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, sắp xếp tổ chức, bộ máy từng bước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, tập trung là sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền được tập trung chỉ đạo, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Kinh tế của huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) trong 5 năm qua phát triển toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng nông lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 27,9%; công nghiệp – xây dựng đạt 37,6%; thương mại – dịch vụ 34,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,9 triệu đồng.

Công tác thanh tra được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Trách nhiệm, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành được nâng lên; không phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người; đơn thư vượt cấp, kéo dài diễn ra.

Bên cạnh những thuận lợi, huyện Bình Lục vẫn còn một số hạn chế còn tồn tại như: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít cấp uỷ, tổ chức đảng còn hạn chế; hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn thu ngân sách của huyện còn thấp; hạ tầng cơ sở và chất lượng nguồn nhân lực cần tiếp tục quan tâm đầu tư. Một số tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sinh hoạt...

PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục đạt được trong 5 năm qua, đó là hành trang, là cơ sở và niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện bước vào nhiệm kỳ mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự đại hội, quán triệt sâu sắc tư tưởng, định hướng và mục tiêu tổng quát của Trung ương trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những định hướng lớn của tỉnh trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TA)

Lưu ý những vấn đề cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ huyện Bình Lục thảo luận và quyết định 5 nhiệm vụ, trong đó chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 35%; Chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm cho người dân ở những nơi bị thu hồi đất…

 

 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công (Ảnh: TA)

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục, thực sự là đại hội điểm của tỉnh về tổ chức bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy ngay tại Đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Tỉnh ủy.

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển", Đại hội tập trung thảo luận đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục khóa XXVIII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy tại đại hội./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất