Đảng ta
Đại hội đảng toàn quốc lần X của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng đảm nhiệm vai trò là “đội tiên phong dũng cảm và là bộ tham mưu sáng suốt” của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân qua các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Trách nhiệm, vinh dự đó của Đảng không phải do ý muốn của một ai, cũng không phải là sự xếp đặt chủ quan của một giai cấp, một lực lượng nào, mà trước hết vì Đảng đã đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự phát triển cách mạng và được quần chúng công nhận.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Đảng là người đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Trên ý nghĩa đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là Đảng của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước mười nghìn ngày từ 1945 đến 1975, Đảng đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi, Đảng đã tìm nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà cả ở toàn thể dân tộc Việt Nam. Chính vì sức mạnh ấy mà dân tộc ta đã lập nên kỳ tích huyền thoại giữa thế kỷ XX, là “một nước nhỏ mà đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”, đưa “Việt Nam, Hồ Chí Minh” và ngôn ngữ các dân tộc đồng nghĩa với “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và phẩm giá con người.

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân Việt Nam gọi Đảng bằng cụm từ “Đảng ta”. Tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, dù là đảng viên hay người ngoài Đảng, dù thuộc giai tầng nào cũng đều cảm thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình, thừa nhận Đảng là người lãnh đạo, là người đại biểu chân chính cho quyền lợi cơ bản, thiết thân của mình.

Được nhân dân Việt Nam gọi Đảng là “Đảng ta” là phần thưởng cao quý nhất, là niềm tin vinh dự tự hào của Đảng. Hai chữ “Đảng ta” là danh hiệu vinh dự của lòng dân.

Nhân dân ta yêu mến, tin tưởng Đảng, tự hào về những thành tựu cách mạng đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự hào với niềm tự hào của Đảng, đồng thời cũng băn khoăn, lo lắng trước những sai lầm, khuyết điểm của Đảng.

Để xứng đáng với hai chữ “Đảng ta” do nhân dân phong tặng, Đảng phải trong sạch, vững mạnh, xứng danh là người lãnh đạo và là người đầy tớ của dân; Nhà nước ta phải thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân, không phải là tổ chức làm quan phát tài; quân đội ta phải thực sự là quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ; cán bộ chính quyền các cấp phải là công bộc của dân không phải là quan cách mạng; đảng viên, cán bộ phải thực sự gương mẫu, bằng phẩm chất, đạo đức, tài năng của mình, bằng việc làm ích nước lợi dân mà giữ vững và tăng cường lòng yêu mến và tin tưởng của nhân dân đối với Đảng.

Biết mấy tự hào hai chữ “Đảng ta”!

Trung tướng  HỒNG CƯ

(Nguồn: QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất