Năm 2010 Hội đồng lý luận TW tập trung đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội XI
PGS.TS Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch HÐLLT.Ư chủ trì Kỳ họp. Ảnh tư liệu
Ngày 18-1, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận T.Ư (HÐLLT.Ư) tổ chức kỳ họp thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch HÐLLT.Ư để tổng kết công tác năm 2009, triển khai chương trình công tác năm 2010.

Cùng chủ trì, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch HÐLLT.Ư: Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Ðỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học - Xã hội Việt Nam.

Ðồng chí Phùng Hữu Phú đã trình bày báo cáo nêu rõ: Trong năm 2009, HÐLLT.Ư đã phục vụ thiết thực việc xây dựng dự thảo Văn kiện sẽ trình Ðại hội XI của Ðảng. Bám sát thực tiễn, HÐLLT.Ư đã kịp thời tổ chức nghiên cứu những vấn đề bức thiết đang đặt ra phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ ứng phó với những tác động,  khắc  phục  hậu quả của cuộckhủng hoảng tài chính toàn cầu. Hội đồng đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban bổ sung, phát triển Cương lĩnh giao; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong việc tổ chức nghiên cứu lý luận. Thường trực HÐLLT.Ư đã lựa chọn ngày càng kỹ hơn nội dung của các kỳ họp; tập trung thảo luận những vấn đề cấp bách, thiết thực do thực tiễn đặt ra. Chất lượng hoạt động của các thành viên trong HÐLLT.Ư được nâng lên. Hoạt động của Ban Thư ký khoa học, các cộng tác viên khoa học thường xuyên và cộng tác viên khoa học khác của HÐLLT.Ư đã tốt hơn. Bản báo cáo đánh giá tổng quát: Năm 2009, số lượng công việc rất nhiều, có những việc được giao đột xuất, yêu cầu thời gian thực hiện rất ngắn, nhưng chất lượng hoạt động của HÐLLT.Ư đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện trước hết ở chất lượng tư vấn cho T.Ư tốt hơn, kịp thời và sát với thực tiễn hơn.

HÐLLT.Ư đã bao quát tốt hơn các công việc, nhất là đóng góp cho việc dự thảo bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và các dự thảo văn kiện sẽ trình Ðại hội XI của Ðảng. Tổ chức tốt các hội thảo trong nước và quốc tế. Sự tín nhiệm của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đối với Hội đồng được nâng lên rõ rệt. HÐLLT.Ư đã làm tốt hơn nhiệm vụ quy tụ trí tuệ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị trong nghiên cứu, tư vấn cho Trung ương. Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém cần được tập trung khắc phục và những bài học kinh nghiệm cần được phát huy.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2010, Báo cáo của HÐLLT.Ư đã nêu lên những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện. Ðó là, tập trung thảo luận và đề xuất các ý kiến tư vấn với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Văn kiện trình Ðại hội XI của Ðảng những vấn đề lý luận chính trị cốt yếu về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị; về xây dựng Ðảng và Nhà nước, góp phần vào việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện Ðại hội XI của Ðảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển), Báo cáo Chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020). Tổ chức đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện sẽ trình Ðại hội XI của Ðảng; hoàn thành Chương trình KX.04/06-10. Ðổi mới hơn nữa phương thức hoạt động của HÐLLT.Ư; Thường trực, Ban Thư ký khoa học và Văn phòng HÐLLT.Ư.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và so với nhiệm vụ công tác trong năm 2008, HÐLLT.Ư đã hoàn thành ngày càng nhiều hơn nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện giao. Các mặt công tác của HÐLLT.Ư đã được bao quát toàn diện hơn, đồng thời đã tập trung nghiên cứu những vấn đề bức thiết đang đặt ra phục vụ nhiệm vụ ứng phó với những tác động và việc khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách có trọng tâm, trọng điểm, thông qua việc tổ chức các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế. HÐLLT.Ư đã phối hợp tốt hơn với các cơ quan nghiên cứu khoa học nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo của các nhà khoa học cũng như phối hợp tốt hơn giữa HÐLLT.Ư với các chương trình đề tài. Chất lượng nhiệm vụ của HÐLLT.Ư được hoàn thành tốt hơn năm 2008. Sự tín nhiệm của HÐLLT.Ư đã được nâng lên rõ nét.

Sau khi biểu dương, đánh giá cao những kết quả HÐLLT.Ư và các thành viên trong Hội đồng đã đạt được trong năm qua, đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ: Nhiệm vụ đặt ra cho HÐLLT.Ư trong năm 2010 là rất lớn, đòi hỏi các thành viên của HÐLLT.Ư nỗ lực cao hơn nữa bằng lòng nhiệt tình cách mạng và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng dự thảo các Văn kiện sẽ trình Ðại hội XI của Ðảng; để đáp ứng sự mong đợi của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vừa triển khai thực hiện tốt các đề tài khoa học đã đăng ký vừa tập trung cao độ vào việc thảo luận và đề xuất ý kiến tư vấn đối với dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội XI của Ðảng, nhất là đối với nhiệm vụ về bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo Văn kiện  trình Ðại hội XI của Ðảng, nhất là đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.

TH

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất