Tập huấn bồi dưỡng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật

Dự khai mạc Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật (LLPB VHNT) Trung ương; Tỉnh ủy, UBND và các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng.

Trên 200 học viên là cán bộ Ban Tuyên giáo phụ trách công tác văn hóa-văn nghệ, hội viên các Hội VHNT, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật…của 34 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ (từ Quảng Trị trở vào) tham gia Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới công tác văn hóa, VHNT; đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng lãnh đạo lĩnh vực này; đặc biệt, công tác LLPB VHNT đang đặt ra nhiều thử thách mới, trong khi lực lượng làm công tác này trong cả nước hiện rất “mỏng”, khó khăn, nhất là trình độ, nghiệp vụ chuyên môn; năng lực lãnh đạo, quản lý VHNT còn nhiều hạn chế...

Việc Tập huấn, bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng đối với văn hóa và VHNT xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng LLPB VHNT Trung ương đã tổ chức 16 Hội nghị với trên 2.000 cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác LLPB VHNT, từng bước đóng góp tích cực trên lĩnh vực nghiên cứu, phê bình, lý luận, đưa VHNT đi vào thực tiễn cuộc sống…

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề chuyên sâu như: “Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới”; “Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam”; “Quan điểm của Mác, Ăng-ghen, Lênin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật”; “Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay”…/.

Tin, ảnh: Thanh Dương HồngCó thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất