Có thể đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7%

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dù có nhiều thách thức để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,7%, song không phải là không thể.

Đã xem: 3104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10