Những dấu son 69 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển
Bắc Hà vững bước trên đường Đổi mới

Trước cách mạng tháng 8.1945, Bắc Hà là quê hương vùng cao có bề dày truyền thống chống giặc ngoại xâm. Trong thời kì Phong kiến đồng bào các dân tộc Bắc Hà đã đóng góp một phần lớn vào chiến công chung, bảo vệ vững chắc vùng biên cương tổ quốc. Thời kì thực dân Pháp xâm lược, nhân dân các dân tộc Bắc Hà đã không ngừng đấu tranh, đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập cho quê hương.  Sau cách mạng tháng 8.1945, vào ngày 25 tháng 10 năm 1946 huyện Bắc Hà được giải phóng hoàn toàn khỏi sự thống trị của Quốc dân đảng. Để làm tốt công tác vận động quần chúng nhằm ổn định mọi mặt sau ngày giải phóng. Ngày 27/10/1946 tại nhà Seo Sán – Tư sản người Hán (Nay là Bưu điện huyện Bắc Hà ). Những cán bộ chủ chốt, cán bộ trưởng thành trong công tác vận động thổ ty đánh Quốc dân đảng đã quyết định thành lập chính quyền quân quản và cử đồng chí Cao Tử Kiến làm chủ tịch.

Lễ hội rước đất rước nước, tuần văn hóa Bắc Hà 2008 (Ảnh – UBND Huyện Bắc Hà)
Lễ hội rước đất rước nước, tuần văn hóa Bắc Hà 2008 (Ảnh – UBND Huyện Bắc Hà)

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, tháng 12 năm 1946, Tỉnh uỷ chỉ định thành lập uỷ ban hành chính huyện thay thế cho chính quyền quân quản. Trước yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng địa phương, ta đã chú ý công tác xây dựng đảng. Tháng 2 năm 1947 Tỉnh tăng cường thêm 2 đồng chí vào cho tổ công tác Bắc Hà và thành lập chi bộ Đảng tại phố trên gồm 3 đảng viên. Đồng chí Cao Tử Kiến vừa là người đứng đầu chính quyền quân quản  vừa trực tiếp làm bí thư chi bộ. Sự thành lập chi bộ đảng thực sự là điều kiện tiền đề, tiên quyết đối với sự vận động thành lập Ban cán sự Đảng ở huyện sau này.

Tuy Bắc Hà mới được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của bọn phản động Quốc dân đảng nhưng tình hình còn nhiều khó khăn phức tạp. Được Pháp hà hơi tiếp sức, một số Thổ ty lớn đã dùng mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng. Bọn Thổ ty Hoàng Yên Chao, Hoàng A Tưởng, Hảng Sào Lùng, Hoàng Lao Vu ….lộ rõ bộ mặt phản động đòi “địa phương tự trị”.

Ngày 12/03/1950 Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban cán sự Đảng huyện Bắc Hà. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời cũng như bước trưởng thành lớn mạnh của tổ chức đảng hoạt động tại Bắc Hà.  Ban cán sự đảng ra đời hoàn toàn phù hợp với qui luật phát triển của cách mạng, đó là kết quả của quá trình đấu tranh hy sinh gian khổ lâu dài của các thế hệ cán bộ, tổ công tác hoạt động, gây dựng cơ sở chiến đấu tại Bắc Hà trong những năm 1946 – 1950. Sự ra đời của Ban cán sự đảng huyện Bắc Hà đánh dấu một bước ngoặt quan trong, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trong huyện. Đó là nguyên nhân dân đến thắng lợi vẻ vang của công cuộc giải phóng Bắc Hà sau này. Ngày 20/9/1950 Bắc Hà chính thức được giải phóng. Đây là dấu ấn lịch sử,  mở ra cho nhân dân các dân tộc Bắc Hà một thời kì mới.

69 năm sau, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã có một đội ngũ đảng viên hùng hậu; hiện  Đảng bộ huyện có 64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 293 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 4.061 đảng viên. Tất cả các thôn, tổ dân phố, các trường học, trạm y tế đều có tổ chức đảng. Phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã ra sức thi đua đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt đời sống kinh tế- xã hội, chính trị, quốc phòng- an ninh. Qua đó, góp sức cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên phủ chấn động địa cầu năm 1954; giải phóng miền nam, thống nhất đất nước năm 1975... Đặc biệt, từ năm 1986, Đảng bộ Bắc Hà cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Dù gặp không ít những khó khăn, thách thức đặt ra, nhưng Đảng bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo, đưa Bắc Hà trở thành huyện vững về kinh tế, mạnh về chính trị và là đơn vị dẫn đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Đến nay, được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền huyện,  nền kinh tế đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay với 12,6%, bằng 103,27% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp 35,5%, công nghiệp - xây dựng 25,5%, dịch vụ 39%. GDP bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng. Các chỉ tiêu chính của từng ngành, lĩnh vực tăng cao so với năm 2017, nhiều chỉ tiêu đã tiệm cận và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng hộ huyện lần thứ XXIII. Thu ngân sách gần 137,2 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực có hạt 34.607 tấn, đạt 108% mục tiêu đại hội; giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác 39,4 triệu/ha, bằng 103,2% kế hoạch năm, đạt mục tiêu đại hội; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 183 tỷ đồng, bằng 140,6% kế hoạch năm và đạt 91,4% mục tiêu đại hội; lượng khách du lịch trên 400 nghìn lượt, đạt 100% mục tiêu đại hội; tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện 10,67%, đạt 194% kế hoạch năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là việc xây dựng cơ chế nhằm huy động nhiều nguồn vốn xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện cũng có những chuyển biến tích cực.Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Mạng lưới y tế cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế dự phòng quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Các lễ hội truyền thống được giữ gìn, phát huy; công tác tổ chức lễ hội bảo đảm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Đặc biệt, công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ quan tâm, chăm lo. Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng đã gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4…, từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế- xã hội trên địa bàn. 

69 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã vinh dự được Đảng và Nhà trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba… Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Bắc Hà đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai năm 2014  và nhiều phần thưởng cao quý khác.. Những thành tích và sự vinh danh của Đảng và Nhà nước là niềm tự hào cho các thế hệ đã, đang và sẽ cống hiến, hy sinh cho quê hương Bắc Hà.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ xác định từ nay đến năm 2020, Đảng bộ huyện tiếp tục xác định “Nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới giữ vai trò trọng tâm, xuyên suốt, du lịch - dịch vụ là mũi nhọn, công nghiệp - xây dựng là quan trọng, xây dựng Đảng là then chốt”, sớm đưa Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Thu hút mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả cao và phát triển sản xuất hàng hoá đủ sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển VH-XH gắn với kinh tế và xây dựng “Huyện điểm du lịch”; tăng cường quốc phòng- an ninh gắn với mở rộng họat động đối ngoại; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào đời sống; đổi mới và phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, xây dựng huyện Bắc Hà ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng.

Lý Bình Minh - Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, Lào Cai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất