Bắc Ninh: UBND các huyện tăng cường vận động hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Theo Quyết định của UBND tỉnh, năm 2022 tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt 95,45% dân số tham gia BHYT; năm 2023 tỷ lệ này là 95,55%; năm 2024 là 95,61% và năm 2025 là 95%. Cùng với toàn tỉnh, Quyết định giao cụ thể cho từng UBND huyện, đơn cử: TP.Bắc Ninh năm 2022 đạt tỷ lệ 96,73, năm 2023 đạt 96,80, năm 2024 đạt 96,85% và năm 2024 đạt 96,86%; TP.Từ Sơn lần lượt là 95,05%; 95,16%; 95,21%; 95,71%; huyện Yên Phong là 95,39%; 95,47%; 95,50%; 96,10%...

Cũng theo Quyết định này, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện bao phủ BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hằng năm của địa phương. Chỉ đạo và giao thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHYT; vận động, hỗ trợ người dân mua BHYT, đặc biệt vận động, hỗ trợ đối tượng HSSV, hộ gia đình mua BHYT theo hộ gia đình, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao nhằm đạt được tỷ lệ bao phủ BHYT trên toàn tỉnh 96% dân số vào năm 2025.

Cùng với đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện rà soát, mở rộng các đối tượng và triển khai vận động, hỗ trợ người dân tham gia BHYT phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật về BHYT; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT nhằm đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh.

BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện phát triển đối tượng. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT tế và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia BHYT.

UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT; vận động và hỗ trợ để đối tượng HSSV, hộ gia đình mua BHYT theo hộ gia đình. Đồng thời, tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT.

Quyết định cũng nêu rõ, định kỳ 6 tháng, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT hằng năm và giai đoạn 2022-2025 tại các địa phương về UBND tỉnh, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguyệt Hà

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất