Bà Rịa – Vũng Tàu: Giáo dục, truyền bá tri thức lịch sử góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG TRÊN LĨNH VỰC LỊCH SỬ

Hình thức, tính chất, quy mô và mức độ khác nhau, sự chống phá diễn ra bên trong hay từ bên ngoài, thì mục đích cao nhất và cuối cùng của kẻ thù vẫn là: từng bước tác động vào tư tưởng, chuyển hóa nhận thức cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, từ đó gây hoài nghi, mất dần niềm tin vào những thành tựu của cách mạng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới hạ bệ vai trò của Đảng, xóa bỏ CNXH - con đường mà Bác Hồ, Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn và đang xây dựng.

Trong những năm gần đây, chúng xuất bản, phát hành hàng “núi sách”, với hàng ngàn bài viết chống Đảng; hàng loạt tin, bài, ảnh bịa đặt, cắt ghép; hàng trăm giọng điệu công kích, bôi nhọ, bóp méo sự thật, chĩa mũi nhọn vào Đảng, vào các lãnh tụ; khai thác tối đa mạng xã hội để lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Nguy hại hơn, thông qua hoạt động hợp tác giáo dục, hội thảo, giao lưu... để tuyên truyền chống Đảng.

Kẻ thù không từ bất cứ thủ đoạn nào, đánh từ ngoài vào, từ trong ra, bằng cuộc chiến nham hiểm “Diễn biến hòa bình”, hòng xuyên tạc, bóp méo đường lối của Đảng và thể chế chính trị nhân dân ta đang xây dựng; khoét sâu vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền ... để công phá nền tảng tư tưởng của Đảng, thủ tiêu ý thức hệ mà chúng ta đã và đang đi theo.

Hơn 90 năm qua, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên bao kỳ tích, mang ý nghĩa thời đại. Những thắng lợi đó chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là duy nhất và không thể thay thế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi đó làm cho nhân dân tin tưởng, tự hào, đoàn kết xung quanh Đảng, đi theo, làm theo và kiên quyết bảo vệ Đảng. Những điều đó lại là cái gai trong mắt các thế lực thù địch, làm cho chúng càng thêm tức tối, điên cuồng chống phá.

Lịch sử luôn gắn với truyền thống, với niềm tin và lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đánh vào lịch sử chính là làm cho con người quên tổ tiên, quên công lao của các thế hệ đi trước, quên những hy sinh cao cả của cha ông. Xóa nhòa lịch sử chính là xóa nhòa niềm tin mà xa hơn là đánh vào hệ tư tưởng con người đang đeo đuổi. Vì vậy, trong chiến lược chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch tập trung như một “mũi đột phá” xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, bôi đen các lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng nêu rõ: Kẻ thù tìm mọi cách nhằm hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hành động đó được tiếp tay từ một bộ phận suy thoái trong nội bộ: “Nói, viết, làm trái quan điểm của Đảng và Nhà nước”.

Thủ đoạn “Mưa dầm thấm lâu”, “tiến công vào lòng người”, “những gì không là sự thật, nói mãi sẽ thành sự thật”, các thế lực thù địch vẫn cố tình lặp đi, lặp lại luận điệu cũ rích: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không phải do Đảng lãnh đạo, mà là ăn may; Cách mạng Tháng Tám đã đưa dân tộc vào thảm họa với hai cuộc chiến tranh tàn khốc! Đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh đuổi hai nền văn minh nhân loại; cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc, là nội chiến, là hy sinh hàng triệu người vô ích. Chúng nói rằng: “Ngày 30/4 sẽ chuyển thành ngày tưởng niệm những mất mát của dân tộc”, rằng: “Tháng tư là tháng vo gạo bằng nước mắt”, là “mùa quốc hận, tháng tư đen”… Từ đó chúng kết luận: Các cuộc chiến tranh ở Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng là “không cần thiết”, “có thể tránh khỏi”… Thành tựu to lớn mà nhân dân ta dành được trong hơn 30 năm đổi mới là hiển nhiên của lịch sử, nhưng kẻ thù tìm mọi cách chê bai, phủ nhận, thổi phồng khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, đặc biệt chúng khoét sâu vào tình trạng tham nhũng, lãng phí diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Chúng bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, những vị lãnh đạo, thần tượng của dân tộc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với thủ đoạn gian manh, xảo trá, chúng muốn hạ bệ thần tượng anh hùng liệt sĩ như Tô Vĩnh Diện, Lê Văn Tám… Đất nước mãi khắc ghi tấm gương huyền thoại, người con quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu Võ Thị Sáu. Nhưng gần đây trên mạng xã hội đầy rẫy bài viết bàn tán, dè bỉu về cuộc đời và lòng yêu nước, dũng cảm hy sinh vì nước của chị. Chúng gán ghép: Chị là người không bình thường, là một kẻ tâm thần…

Từ xuyên tạc lịch sử, chúng muốn nhân dân đòi xét lại lịch sử, phủ nhận lịch sử, mất phương hướng, niềm tin, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “Cộng sản tự tiêu diệt cộng sản”, để cuối cùng đi đến phủ định sạch trơn “tự sụp đổ”.

ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG TRÊN LĨNH VỰC LỊCH SỬ

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lịch sử, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”(1).

Đặc biệt trong nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tích cực giáo dục, truyền bá tri thức lịch sử cho các tầng lớp nhân dân.

Với hoạt động đa dạng, phong phú về nội dung; hấp dẫn, sinh động về hình thức, Hội Khoa học lịch sử tỉnh làm nòng cốt đã tổ chức và phối hợp tham gia tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, cung cấp nhiều thông tin, tư liệu, chứng cứ khoa học, làm sáng rõ hơn nhiều địa danh, sự kiện, nhân vật lịch sử ở địa phương. Tiêu biểu như Hội thảo: “Từ xứ Mô Xoài xưa đến Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay”, “Côn Đảo 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển 1862-2012”, “Xác định phiên hiệu Thanh niên Xung phong từ năm 1965 đến nay trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu”, “Những cống hiến, đóng góp của Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ với Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo”…

Biên tập, in ấn, phát hành rộng rãi nhiều số tạp chí “Thông tin Khoa học lịch sử Bà Rịa - Vũng Tàu”, với hàng ngàn bài nghiên cứu về lịch sử của đất nước và địa phương. Tham gia nghiên cứu, biên soạn hàng trăm công trình lịch sử của các đảng bộ trong tỉnh.

Cùng với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức thành công hàng chục cuộc thi “Tự hào sử xanh” và “Hành trình Văn hóa - Lịch sử”. Chương trình được sân khấu hóa các sự kiện, nhân vật lịch sử, phục vụ hàng vạn quần chúng xem trực tiếp và hàng triệu quần chúng xem qua màn ảnh nhỏ. Liên kết với các trường, mời chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, nhân vật lịch sử trao đổi, nói chuyện chuyên đề về sự kiện, nhân vật lịch sử cho hàng ngàn giáo viên và học sinh…

Những hoạt động đó đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức lịch sử; giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ sự thật lịch sử. Khi hiểu lịch sử, hiểu các sự kiện, các nhân vật lịch sử, thì kẻ thù có xuyên tạc, bóp méo đến mấy cũng không lay chuyển được nhận thức, tư tưởng của họ. Thực tế ở tỉnh nhà, trước luận điệu tuyên truyền chống đối của thế lực thù địch xung quanh các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, đặc biệt là anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cho thấy: Sự tuyên truyền xuyên tạc của kẻ thù tác động ảnh hưởng đến nhân dân không nhiều, với mức độ không đáng kể, bởi nhân dân hiểu rõ sự thật lịch sử.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lịch sử, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì con đường chủ động, vững chắc nhất là tạo ra “chất miễn dịch” thông qua nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn chuyển tải tri thức về sự kiện, nhân vật lịch sử của địa phương cũng như của dân tộc, của Đảng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc.

Bà Rịa - Vũng Tàu nhìn từ trên cao

Bà Rịa - Vũng Tàu nhìn từ trên cao

KIẾN NGHỊ

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, thế giới đã và đang bùng nổ cuộc cách mạng 4.0, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng sẽ lâu dài, đầy phức tạp và khó khăn. Chính vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phải huy động sức mạnh tổng hợp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. “ … Phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”(2).

Cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và có thái độ cứng rắn với những quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu thâm độc, phủ nhận, xuyên tạc, xóa nhòa lịch sử của các thế lực thù địch. Mọi sự dối trá, hèn hạ phỉ báng lịch sử, khơi gợi hận thù đều là hành động vô luân, vô ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, tự do của nhân dân và đó còn là tội ác, là hành động phá hoại tương lai của dân tộc. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải nổ lực tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ để trở thành người lính xung kích làm sáng rõ lịch sử và  bảo vệ chân lý của lịch sử, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bà Rịa - Vũng Tàu là xứ Mô Xoài xưa, vùng đất cách đây gần 400 năm (1623), người dân Ngũ Quảng vào khai phá, lập ấp, xây làng, từ đó tạo ra vùng Nam Bộ trù phú, giàu đẹp như hôm nay. Quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu lắng đọng nhiều trầm tích lịch sử, mang nhiều địa danh, nhân vật lịch sử, ghi đậm dấu ấn trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân hiểu đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc về lịch sử quê hương, đất nước nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn, tình yêu và trách nhiệm đang là nhiệm vụ hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/.

TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ
Trường chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

______
(1) (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t. 1, tr. 25-26, 40-41.  

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất