Báo chí Công an nhân dân chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với không ít nguy cơ, thách thức. Xu hướng vận động của quan hệ quốc tế đang diễn ra rất phức tạp, tác động trực tiếp đến lợi ích, an ninh quốc gia. Lợi dụng sự phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường các hoạt động lợi dụng đường lối đối ngoại mở cửa của Đảng, Nhà nước ta để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, nhằm phá hoại ta từ bên trong. Chúng thường dùng luận điệu “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ,… để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng, thái độ thù địch.

Là một bộ phận của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí CAND đã góp một phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Chủ động nắm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta. Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, báo chí CAND luôn nêu cao nhiệm vụ “không ngừng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, định hướng dư luận kịp thời.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, báo chí CAND được đầu tư mọi mặt về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị và con người. Hiện nay, báo chí CAND có đủ các loại hình: báo nói, báo điện tử, báo in, báo hình. Các đơn vị: Báo CAND, Truyền hình CAND, Phát thanh CAND, Tạp chí CAND, các Tạp chí, Đặc san, Bản tin chuyên ngành thuộc các Học viện, Trường, đơn vị trong CAND và Báo Công an địa phương: Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Báo Công an Nghệ An, Báo Công an TP Đà Nẵng, Báo Công an TP Hải Phòng…không ngừng phát triển, góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT, giữ gìn TTATXH và nhất là trận tuyến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp độc giả hiểu rõ bộ mặt thật, và cái gọi là “xã hội dân sự”, là “đấu tranh tự do tôn giáo”, hay “tự do ngôn luận báo chí”… do các thế lực thù địch tạo dựng.

Báo chí CAND đã thường xuyên nghiên cứu, cập nhật tình hình, xây dựng các phóng sự, đăng tin, viết bài, kịp thời phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đội ngũ cộng tác viên đăng tải nhiều tin bài, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận. Nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm như: Việc Quốc hội thảo luận, thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng; tình hình Biển Đông; lợi dụng khiếu kiện về đất đai để tụ tập, gây rối; việc xử lý đối với một số cán bộ cấp cao… đều được các đơn vị báo chí CAND thông tin, phản ánh kịp thời như: 

Báo CAND đã tăng số lượng các bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ 1-2 bài/tuần lên 5-6 bài/tuần.

Báo điện tử CAND cũng mở chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, sử dụng 3 phiên bản Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, đăng tải hàng trăm tin, bài vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị; phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ để kích động gây rối an ninh trật tự.

Truyền hình CAND (ANTV) đã duy trì nhiều năm chuyên mục: “Chuyển động cuộc sống”, “Phim tài liệu”, “Đối thoại trường quay”, “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) - Những việc cần làm ngay”. Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã phát sóng 265 tin, bài, 56 chuyên mục “Chuyển động cuộc sống” và 54 phim tài liệu đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Đặc biệt, tháng 11/2018, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35), Truyền hình CAND đã mở 2 chuyên mục mới là “Xây dựng Đảng” và “Góc nhìn sự thật”, thời lượng 15 phút, mỗi tuần 01 số (phát lại hằng ngày) để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động, thù địch... 

Phát thanh CAND đã phát sóng, đăng tải hàng trăm bài phản bác, đấu tranh giúp dư luận hiểu đúng vấn đề, không để các thế lực thù địch lợi dụng bôi nhọ, công kích lực lượng Công an, gây dư luận xấu trong xã hội. Nhiều tin, bài có tác dụng tốt, vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, nổi bật như chương trình “Tiêu điểm an ninh, trật tự” trực tiếp 30 phút. Từ đầu tháng 12/2018, Phát thanh CAND đã thực hiện một số chương trình về Luật An ninh mạng, về quyết tâm chống tham nhũng, tự soi, tự sửa của Đảng.

Tạp chí CAND và các Tạp chí chuyên ngành thuộc các Học viện, Trường CAND mở chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình” với nhiều bài viết có tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Cơ quan báo chí Công an các địa phương như: Báo An ninh Thủ đô, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công an Đà Nẵng, Báo Công an Nghệ An đã tích cực đăng các tin, bài phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc về lực lượng CAND, thường xuyên trao đổi, phối hợp thông tin với Báo CAND, Truyền hình CAND, Phát thanh CAND để trao đổi thông tin, phát ngôn chính xác, kịp thời định hướng dư luận...

Có thể thấy rằng, thời gian qua, cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an, báo chí CAND đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước. Nhiều bài viết, phóng sự được báo chí CAND thực hiện công phu, bám sát vấn đề thời sự, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ngăn chặn sự phá hoại tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm đều được thông tin, phản ánh kịp thời; góp định hướng dư luận, ổn định xã hội. Qua đó, góp phần rất quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhân dân và chế độ.

Trong những năm tới, dự báo tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường... Các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta. Để công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước trong thời gian tới đạt hiệu quả, chúng tôi xin nêu một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, mỗi cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, người dân thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại cuả nó đối với cá nhân và xã hội. Qua đó, trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời loại bỏ, đấu tranh, bóc gỡ, làm trong sạch môi trường internet, mạng xã hội cũng như tăng cường lan toả, chia sẻ các thông tin chính thống, gương người tốt việc tốt. Mỗi tổ chức, cá nhân; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… khi tham gia, sử dụng Internet, mạng xã hội phải là người chiến sỹ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có như vậy, công cuộc đấu tranh, triệt phá tin giả, tin xấu, độc mới mau chóng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng một môi trường internet, mạng xã hội trong lành, đóng góp tích cực cho tiến trình phát triển xã hội.

Báo CAND và Chuyên đề ANTG đến với chiến sĩ quần đảo Trường Sa.

Báo CAND và Chuyên đề ANTG đến với chiến sĩ quần đảo Trường Sa.

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban bí thư TW Đảng (khỏa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” ; Chỉ thị 52-CT/TW, ngày 9/1/2016 của Ban chấp hành Tw Đảng (Khóa X) về “Phát triển và quản lý báo điện tử ở Việt Nam hiện nay”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên mạng Internet”; Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đề án số 05/ĐA-BCA-TCAN, ngày 16/4/2015 của Bộ Công an về “Công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Luật Báo chí, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí; Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí; tổ chức nhiều cuộc thi theo chủ đề, chủ điểm, đặc biệt là Cuộc thi phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những âm mưu và hoạt động tác động chuyển hóa của các thế lực thù địch.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các nhà cung cấp để kiểm soát các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chú trọng hơn nữa việc nâng cao năng lực bộ máy quản lý, đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị hiện đại, bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý kể cả về hành chính và kỹ thuật.

 Thứ tư, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân; nhất là những địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo nhạy cảm để phát hiện, phân tích, đánh giá dự báo đúng, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ tuyên truyền viên ở các đơn vị, địa phương về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là yêu nghề, dũng cảm trong hoạt động đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước, đồng thời, có các chính sách phù hợp để kích lệ, động viên đội ngũ này hăng say tận tụy với công việc. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm nếu có./.

 Trung tướng, TS. MAI VĂN HÀ

Cục trưởng Cục Truyền thông CAND - Bộ Công an

                                                                                                                                              

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất