Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 51 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu và 15 hồ sơ tự ứng cử. 

Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội có 16 nữ (chiếm 31%); 16 người ngoài Đảng (chiếm 31%); 8 người dưới 40 tuổi (chiếm 16%); 8 người dân tộc, tôn giáo (chiếm 16%); 15 người tái ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm 29%); 98% người ứng cử đại biểu Quốc hội có trình độ đại học, trên đại học. 

Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 người, trong đó có 15 người tự ứng cử. 

Các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai cũng thống nhất về thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 172 người, trong đó có 13 người tự ứng cử.

Trong 172 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có 23 người ngoài Đảng (chiếm 13%); 58 nữ (chiếm 34%); 29 người dưới 40 tuổi (chiếm 17%); 15 người dân tộc, tôn giáo (chiếm 2%); 51 người tái cử (chiếm 30%); 13 người tự ứng cử (chiếm 8%). Về trình độ của người ứng cử, có 99% người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có trình độ đại học, trên đại học./.

 

Lập Thạch

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất