Thứ Sáu, 26/7/2024
Xã hội
Thứ Năm, 23/6/2022 16:24'(GMT+7)

BHXH các địa phương:Tích cực thực hiện cải cách hành chính và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Bắc Giang: Đạt 73,94% kế hoạch BHXH Việt Nam gia

Năm 2022, chỉ tiêu giao phát triển BHXH tự nguyện đối với tỉnh Bắc Giang là 40.107 người, tăng 135% so với năm 2021. Tính đến hết 30/4/2022, toàn tỉnh có 29.657 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 73,94% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 726 người so với tháng 12/2021. Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thì số người tham gia BHXH tự nguyện còn phải phát triển là 10.450 người. Nguyên nhân, do tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19…

Đứng trước những khó khăn trên, lãnh đạo BHXH tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện”; giao chỉ tiêu cho UBND các huyện và yêu cầu UBND cấp huyện giao đến từng xã, phường thị trấn trong “Tháng cao điểm”; cập nhật số liệu hằng ngày, giao ban kiểm điểm hằng tuần về kết quả vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn; báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đồng thời, tham mưu tổ chức Lễ phát động và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện “Tháng cao điểm” tại các huyện, thành phố.

Cùng với đó, trong “tháng cao điểm” BHXH tỉnh chỉ đạo triển khai linh hoạt hình thức truyền thông trên địa bàn tỉnh, từ đó, lan tỏa, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt của BHXH tỉnh sau gần một tháng triển khai, thực hiện “Tháng cao điểm”, nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh, tính đến hết tháng 5, trên địa bàn đã có 3.611 người tham gia mới, đạt 124,5 kế hoạch tháng cao điểm. Các huyện, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch, một số huyện đạt kết quả cao như: Việt Yên vận động được 601 người, đạt 158,16%, Lục Ngạn đạt vận động được 488 người, đạt 145,6%, Yên Dũng đạt vận động được 363 người, đạt 136,98%…

Đạt kết quả trên là do trước đó BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai Tháng cao điểm, qua đó huy động cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép, truyền thông lưu động, phát tờ rơi đến các khu dân cư nhằm giúp người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia chính sách; BHXH các huyện, TP cử cán bộ phụ trách địa bàn, trực tiếp đến thôn, tổ dân phố hướng dẫn người dân các mức đóng phù hợp với tiềm lực; thủ tục đóng nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt là huyện Việt Yên đã kịp thời trích ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người tham gia lần đầu.

BHXH tỉnh Bắc Giang triển khai nhiều biện pháp phát triển BHXH, BHYT | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Được biết, BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện đối với tỉnh Bắc Giang lũy kế đến hết năm 2022 là 40.107 người. Với kết quả của Tháng cao điểm, lũy kế số người tham gia BHXH tự nguyện của toàn tỉnh là 33.266 người, đạt 83% kế hoạch năm 2022.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2022, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Thường xuyên rà soát, xác định đối tượng tiềm năng cần phải tuyên truyền vận động nhằm duy trì bền vững quá trình tham gia; Phát huy tối đa các kênh đại lý (Bưu điện, Hội phụ nữ, xã…) trong việc tuyên truyền, kiên trì, bền bỉ vận động theo hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “mưa dầm thấm lâu”… đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân đối với chính sách BHXH tự nguyện.

BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện; Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức vận động, nhân dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2022.

Hải Phòng: Chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện bộ Chỉ số nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI chính là cách để BHXH Hải Phòng nâng cao năng lực, thực hiện hiệu quả nhất trách nhiệm, nhiệm vụ của đơn vị.DDCI là một trong những giải pháp quan trọng, là công cụ thúc đẩy cạnh tranh giữa các cơ quan, sở, ngành. Đây là cơ hội để cộng đồng DN cùng chính quyền chung tay đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng bền vững.

Với đặc thù là ngành có nhiều hoạt động giao dịch với người dân, đơn vị, DN, BHXH TP Hải Phòng luôn xác định lấy người dân, đơn vị, DN là trung tâm phục vụ. Những năm qua, BHXH TP đã đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBVC; phát huy vai trò người đứng đầu từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; nỗ lực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ. Việc xây dựng thành công hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đã tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, góp phần đem đến sự hài lòng cho nhân dân.

BHXH Hải Phòng đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ TP đến cấp huyện và tại Trung tâm Hành chính công. Đơn vị cũng công khai, minh bạch TTHC trên Trang thông tin điện tử BHXH TP; niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của BHXH TP và 15/15 BHXH các quận, huyện; đảm bảo các đơn vị, cá nhân đều dễ dàng tiếp cận.

BHXH TP xác định ứng dụng CNTT, đặc biệt giao dịch điện tử là phương thức tối ưu để giảm số lần và số giờ thực hiện TTHC… Việc triển khai này góp phần công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch, tiết kiệm chi phí và thời gian cho đơn vị, DN. Đến nay, Hải Phòng đã có 12.122/12.350 đơn vị, DN kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử, đạt 98,15%, cao hơn 0,15% so với chỉ tiêu phấn đấu tại Bản cam kết giữa UBND TP với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN.

BHXH TP đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hiện ngành BHXH đã cung cấp 25/25 bộ TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ Công ngành BHXH, đạt tỷ lệ 100%.

Trong quý I, số hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 51.300 hồ sơ, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021; có 39.838 hồ sơ qua giao dịch điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VssID, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Với việc triển khai quy trình thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống BHXH và hệ thống ngân hàng thương mại từ năm 2020, các tổ chức, DN có thể thực hiện đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng cho người lao động một cách nhanh chóng, chính xác, thuận lợi nhất.

Từ 1/6/2021 khi đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT, người dân không cần mang thẻ BHYT giấy mà có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID đã được cài đặt trên điện thoại thông minh. Người dân cũng có thể đề nghị cấp lại sổ BHXH, chuyển lương hưu, thay đổi hình thức lĩnh trợ cấp BHXH... ngay trên ứng dụng VssID của điện thoại mà không cần đến cơ quan BHXH. Ngành BHXH cũng đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó khi đi KCB, người có thẻ BHYT có thể sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để đăng ký KCB mà không cần xuất trình thẻ BHYT giấy. Đến nay, trên địa bàn TP đã có 1.063 lượt người đi KCB bằng CCCD có gắn chip điện tử.

Chú trọng giao dịch điện tử, dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích, ứng dụng VssID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động… đã góp phần thực hiện chiến lược số Quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của ngành BHXH TP; tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, DN.

Trong những tháng cuối năm 2022, BHXH Hải Phòng tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, đơn vị và tổ chức tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, từ đó góp phần đảm bảo an sinh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

 PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất