Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 11/7/2023 16:10'(GMT+7)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo diễn ra từ ngày 17/7 đến 6/8/2023

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ngành Tuyên giáo của Đảng; về vai trò của công tác Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của toàn Ngành trong tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 6/8/2023, tương ứng với 3 tuần thi: Tuần thứ nhất: từ ngày 17 - 23/7/2023; Tuần thứ hai: từ ngày 24 - 30/7/2023; Tuần thứ ba: từ ngày 31/7 - 6/8/2023.

Mỗi tuần thi, Ban Tổ chức sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử ngành Tuyên giáo; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành Tuyên giáo; một số đặc trưng, yêu cầu, nhiệm vụ nổi bật của ngành Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay…

Đối tượng tham gia cuộc thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi). Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích và đề nghị đội ngũ Báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Để tham gia, người dự thi truy cập “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến” tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) của Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi. Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn 1 phương án đúng cho mỗi câu hỏi, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người dự thi trong tuần thi đó; nhấp chuột vào phần “Hoàn thành” để kết thúc phần trả lời./.

 

 

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi

1 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng;

2 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;

3 giải Ba; mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;

5 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng;

và một số giải thưởng khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định (Ngoài tiền thưởng, các cá nhân đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi).

* Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 

Giao Tuyến


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất