Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 26/1/2024 16:9'(GMT+7)

Đánh giá toàn diện công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TA)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TA)

Dự buổi Tọa đàm có Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các ban Đảng Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học...

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trong suốt tiến trình lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực Tuyên giáo luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Qua gần 40 năm đổi mới, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo đã liên tục có những bước phát triển mới về nhận thức, góp phần quan trọng bổ sung, phát triển, nâng tầm tư duy lý luận, trình độ trí tuệ, tính hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

PGS. TS Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: TA)

PGS. TS Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: TA)

Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo đã khẳng định vị trí, vai trò là một trong những mặt công tác trọng yếu của Đảng, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó là kết quả sự nỗ lực cống hiến, tâm huyết, trí tuệ của lớp lớp các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo, các chuyên gia, nhà khoa học trong đó có sự đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham dự buổi tọa đàm hôm nay.

Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học "Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp", Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học: “Sự phát triển nhận thức của Đảng về công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”. Tọa đàm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc, đúng đắn quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần tham mưu Bộ Chính trị “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm qua ở Việt Nam” và tham gia ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: TA)

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá, thảo luận làm rõ 3 nội dung chủ yếu: Sự phát triển nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, mối quan hệ trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan đảng Trung ương…

Sự phát triển nhận thức của Đảng về nội dung công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo như: (1) Tham mưu xây dựng, ban hành chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; (2) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; (3) Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; (4) Tham mưu sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo...Ở những nội dung này, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thực trạng của công tác tham mưu trong những năm qua, nhất là công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn kiện của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

Sự phát triển nhận thức của Đảng về phương thức, nguồn lực cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo có những bước đổi mới. Các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, việc ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là các thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thực sự bảo đảm, tạo động lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Phùng Hữu Phú nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu kết luận. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phùng Hữu Phú nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu kết luận. (Ảnh: TA)

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Phùng Hữu Phú cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí khẳng định những ý kiến tại buổi tọa đàm sẽ là những cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất