Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 14/5/2024 21:37'(GMT+7)

Hậu Giang đẩy mạnh phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và phân luồng học sinh

Hội nghị Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, sơ kết học kỳ I năm học 2023 – 2024 và trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, sơ kết học kỳ I năm học 2023 – 2024 và trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Ảnh: TTXVN

 

NÂNG CAO DÂN TRÍ, ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Theo đó, mục tiêu chung được xác định là, thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, về phổ cập giáo dục, tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% phổ cập giáo dục cho trẻ em 3, 4 tuổi; Tiếp tục duy trì mức độ 3 và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; Tiếp tục duy trì mức độ 2 và nâng cao các tiêu chí xóa mù chữ. Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân: 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin; 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống; 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, 15% dân số có trình độ đại học trở lên. Về phân luồng học sinh và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu thu hút 50% - 55% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó: bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%; 80% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 90% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục.

Trong những năm qua, việc thực hiện đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được thực hiện trong sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý của chính quyền và hoạt động lãnh đạo, quản lý của các cơ sở GD&ĐT có sự tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học vào sự nghiệp đổi mới giáo dục từ cấp mầm non đến đại học. Tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo từng bước phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đào tạo nghề sau THCS và sau THPT; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa vùng nông thôn và thành thị; quan tâm thực hiện các chính sách đầu tư phát triển GD&ĐT đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách…

 

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Một là, ăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW

Các cấp ủy đảng chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 29-CT/TW và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, trọng tâm là:

Xác định trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu trong công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, bảo đảm cho mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ học tập, hoàn thành phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc; chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho người mới biết chữ, duy trì và nâng cao tính bền vững đối với kết quả xoá mù chữ cho người lớn, chú trọng xoá mù chữ chức năng; tăng cường tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng, hoàn cảnh, có cơ hội tiếp tục học tập; tạo điều kiện cho người trong độ tuổi lao động có thể tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với những thay đổi của xã hội; tạo điều kiện cho nguời dân tham gia học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, cân đối cơ cấu ngành nghề, phát triển giáo dục gắn với kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Ngoài tư vấn hướng nghiệp trực tiếp, các cơ sở GDNN còn phát tờ rơi để học sinh tìm hiểu, chọn hướng đi phù hợp sau tốt nghiệp THCS.

Ngoài tư vấn hướng nghiệp trực tiếp, các cơ sở GDNN tỉnh Hậu Giang tổ chức phát tờ rơi để học sinh tìm hiểu, chọn hướng đi phù hợp sau tốt nghiệp THCS.

 

Quan tâm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực hiện trách nhiệm đối với công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, trong đó tập trung vào các nội dung: (1) Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW đối với cấp ủy trực thuộc, nhất là đối với những tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. (2) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. (3) Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm ban hành và theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách theo Chỉ thị số 29-CT/TW và các văn bản của Trung ương; quan tâm đưa nội dung về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện. (4) Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng: tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; đồng thời, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 29- CT/TW, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: (1) Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. (2) Đa dạng hoá công tác tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối với người học và gia đình; tăng cường sự tham gia của các cơ quan truyền thông đại chúng và phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, Internet. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. (3) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo việc thông tin, truyền thông đến đoàn viên, hội viên, nhân dân và lồng ghép nội dung sinh hoạt về vai trò của công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; vai trò trách nhiệm của nhân dân trong góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho quá trình xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững. (4) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TW và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW đến cấp cơ sở. Chú trọng nhận thức mới, những nội dung cơ bản, điểm đột phá để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập trong Chỉ thị, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình này. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. (5) Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang quan tâm tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TW và phản ánh các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước trong công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Tổ chức, thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật, tạo sự đồng bộ, liên thông, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh sau trung học đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh

Quan tâm thực hiện các chính sách: ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển mạng lưới trường, lớp dân lập, tư thục; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn ở địa bàn nông thôn, kết quả chưa vững chắc; hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông lựa chọn chương trình giáo dục phù hợp, được thuận lợi trong chuyển đổi giữa các chương trình giáo dục, học thường xuyên, học suốt đời, liên thông giữa các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp và cấp học cao hơn.

Chỉ đạo các địa phương quan tâm ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tại các trung tâm học tập cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai thác có hiệu quả tài nguyên giáo dục mở để góp phần phát triển nguồn nhân lực bền vững, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Ba là, đổi mới căn bản và toàn diện trong công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh sau trung học

Tổ chức đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá bắt kịp với sự phát triển của khu vực và cả nước. Chú trọng việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục gắn với quy hoạch nhân lực ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh; phối hợp với các trường đại học trong và ngoài tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp học, bảo đảm đủ số lượng, cân đối về cơ cấu, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng giáo viên của tỉnh.

Thực hiện đúng các quy định về chính sách tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ; chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với giáo viên công tác tại các trường dạy trẻ khuyết tật.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý nhà nước trong công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh sau trung học

Quan tâm nguồn lực, bảo đảm ngân sách để hoàn thành các mục tiêu về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, ưu tiên phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng trường, lớp, nhất là trường mầm non, nhà trẻ ngoài công lập tại cụm, khu công nghiệp, khu đô thị đông dân cư, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc.

Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo từ tỉnh đến cơ sở theo quy định; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá gắn với quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân, quy hoạch quốc gia, quy hoạch của tỉnh. Quan tâm củng cố mạng lưới trường, điểm trường, trường dân tộc nội trú, lớp bán trú ở địa bàn vùng nông thôn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc./.

 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất