Thứ Sáu, 26/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 7/7/2023 17:2'(GMT+7)

Hội VHNT có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các cơ chế, chính sách cụ thể

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

KHỞI SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Đánh giá khái quát tình hình văn học, nghệ thuật và một số hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội VNNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2023,  đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa -Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh:  Hoạt động sáng tạo, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, với các hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng. Liên hiệp và các hội đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến để xây dựng các chương trình phối hợp, liên kết theo nhóm, hình thành các kế hoạch hoạt động hướng về cộng đồng, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng, nhất là công chúng trẻ, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được Liên hiệp và các hội, các đơn vị nghệ thuật hưởng ứng, tham gia tích cực. Công tác chuyển đổi số, báo chí, truyền thông trên internet cũng được các hội đầu tư triển khai với những chương trình, đề án cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo đánh giá khái quát tình hình văn học, nghệ thuật của Hội VHNT trong 6 tháng đầu năm.

Hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Hội đồng Lý luận phê bình do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đi vào hoạt động ổn định, tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phản biện, xét giải thưởng, triển khai các sinh hoạt chuyên môn, đề tài, hội thảo, tư vấn cho Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức thành công tọa đàm “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam”.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Liên hiệp và các hội được tăng cường, thúc đẩy với những sáng kiến thiết thực. Nhiều hội tổ chức thành công các cuộc thi, giao lưu, liên hoan nghệ thuật quốc tế và khu vực tại Việt Nam, tích cực cử đoàn, gửi tác phẩm tham dự các hoạt động văn học, nghệ thuật tại nước ngoài, góp phần quảng bá văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Về công tác xây dựng tổ chức, Liên hiệp và các hội đã xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được Liên hiệp và các Hội quan tâm, đạt được những kết quả thiết thực. Quy chế làm việc, nền nếp sinh hoạt, báo cáo…cơ bản được thực thi nghiêm túc. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp đã làm quy trình giới thiệu và kiện toàn nhân sự 2 Phó Chủ tịch Liên hiệp; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch hội. Liên hiệp và các hội tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các Hội đồng chuyên môn, các cơ quan trực thuộc theo yêu cầu thực tiễn.

Công tác vận động, kết nạp hội viên mới, hỗ trợ sáng tác, tổ chức cho hội viên đi thực tế, các cuộc thi, trại sáng tác, lớp bồi dưỡng tiếp tục được Liên hiệp và các hội quan tâm, chú trọng, tích cực triển khai. Một số hội đã có nhiều sáng kiến để thu hút, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, từ đó hình thành mối liên kết, tạo động lực mới cho phong trào và nguồn phát triển hội viên. Liên hiệp và các hội cũng tích cực phối hợp với các tỉnh thành, cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, đầu tư sáng tạo, các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, triển lãm khu vực, góp phần thiết thực tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, chuyên nghiệp cho hội viên thi đua, sáng tạo, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. Việc chăm lo cho các hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn theo chính sách của Trung ương được Liên hiệp và các hội triển khai kịp thời.

Công tác thi đua, khen thưởng cũng được Liên hiệp và các hội quan tâm, triển khai, có tác dụng tích cực trong xây dựng phong trào, tạo động lực, góp phần đánh giá, ghi nhận, biểu dương, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia sáng tạo và đóng góp vào các công việc chung của hội. Việc xét và trao giải thưởng thường niên được Liên hiệp và các hội tổ chức theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong hội viên và dư luận xã hội.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các cơ chế, chính sách cụ thể. Việc thẩm định, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trong các hoạt động văn học, nghệ thuật tiếp tục được tăng cường; ngân sách hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương được tháo gỡ giải ngân tạo điều kiện để Liên hiệp và các hội triển khai nhiệm vụ.

Với quyết tâm, nỗ lực và những hoạt động cụ thể được tăng cường và duy trì thường xuyên, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp với Liên hiệp và các hội tiếp tục được củng cố, gắn kết, từng bước tạo cơ chế hiệu quả, kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả cũng như những hạn chế tồn đọng còn vướng mắc trong hoạt động VHNT 6 tháng qua và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo động lực để VHNT phát triển trong các lĩnh vực cụ thể như: sân khấu, điện ảnh, kiến trúc…

BÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC TIỄN, TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả mà các Hội VHNT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nêu rõ, năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều nội dung về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Năm 2023 cũng là năm các Hội VHNT Chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội được hơn nửa nhiệm kỳ.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị thời gian tới, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT Chuyên ngành Trung ương và các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm, bám sát tình hình thực tiễn. Theo đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật cho đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ; đặc biệt là kết quả Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, từ đó vận dụng, cụ thể hóa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thành các chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động của đơn vị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW, ngày 08/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phân công theo dõi, chỉ đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hai là, Liên hiệp và các hội tiếp tục chủ động, tích cực trong phối hợp triển khai, thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, kết luận của Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Liên hiệp cần sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước, xác định rõ nhiệm vụ, phân công đơn vị, nội dung, sản phẩm cần thực hiện, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, thông qua các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả để phát động phong trào thi đua sáng tác trong toàn khối để hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Ba là, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các thông báo kết luận của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật, và nghị quyết đại hội của từng hội, Liên hiệp và các hội sớm tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, rà soát lại nội dung hoạt động, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác năm và cả nhiệm kỳ; kiện toàn tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định làm việc, quy chế phối hợp trong hoạt động; quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đề án quy hoạch cán bộ chủ chốt của Liên hiệp và các hội (giai đoạn 2025-2030) báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Quang cảnh Hội  nghị.

Bốn là, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (25/7/1948-25/7/2023); bám sát Hướng dẫn số 83-HD/BTGTW ngày 05/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 để hướng dẫn, đôn đốc các Hội VHNT địa phương, các chi hội trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, trước mắt làkỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023); cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực tham gia hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, Liên hiệp và các Hội tiếp tục tăng cường vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia tích cực cùng các Bộ, ngành liên quan trong xây dựng các văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật, kiến nghị các cơ chế, chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý cho văn học, nghệ thuật phát triển. Liên hiệp và các Hội tiếp tục quan tâm, đầu tư chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm cho hoạt động thông tin, tuyên truyền; cho công tác lý luận, phê bình; tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật./.

Tin và ảnh Duy Phong

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất