Thứ Năm, 25/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 23/11/2021 6:0'(GMT+7)

[Infographics] Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.”

Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Phản hồi

Các tin khác