Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu triển lãm ảnh thực tế ảo “Tự hào một dải biên cương”

1. Các nhà thầu nhận bản yêu cầu báo giá

          - Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Wecom.

          - Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện PMG

          - Công ty Cổ phần Quảng cáo MIT

2. Các nhà thầu nộp bản yêu cầu báo giá

          - Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Wecom.

          - Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện PMG

          - Công ty Cổ phần Quảng cáo MIT

3. Nhà thầu không nộp bản yêu cầu báo giá: Không có.

4. Giá dự thầu của các nhà thầu

- Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Wecom, có báo giá với tổng giá trị: 418.326.720 đồng (Bốn trăm mười tám triệu ba trăm hai mươi sáu ngàn bảy trăm hai mươi đồng). Đã bao gồm thuế.

- Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện PMG, có báo giá với tổng giá trị: 400.000.000 đồng  (Bốn trăm triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Công ty Cổ phần Quảng cáo MIT, có báo giá với tổng giá trị: 450.450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

5. Thông tin về nhà thầu trúng thầu được lựa chọn

Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện PMG

- Giá trị trúng thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn). Đã bao gồm thuế.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/12/2021 - 31/12/2021.

- Thời gian tổ chức triển lãm: ngày 25/12/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Ban Tuyên giao Trung ương thương thảo hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo./.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất