Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
Quang cảnh buổi hội thảo (Ảnh: Quang Chiến)

Chiều 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm đề tài KX.02.02/16-20: “Nghiên cứu tổng kết, đánh giá sự vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam” phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin củaHồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam”.

PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề tài KX02.02/16-20; TS Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II đồng chủ trì hội thảo với sự tham dự của trên 50 đại biểu là các nhà khoa học, các giảng viên và lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam.

Hội thảo đã nhận được trên 20 bài tham luận và hàng chục ý kiến thảo luận của các đại biểu để làm sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh trên 6 nội dung cơ bản, gồm: về mối quan hệ giữa cách mạng vô sản ở các nước tư bản và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; vào việc giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản vào việc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; vào việc tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng; vào việc xây dựng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ - của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam; về văn hóa, đạo đức và quan hệ quốc tế đối với cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh giá trị, ý nghĩa của sự vận dụng, bổ sung phát triển lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là rất to lớn, rất phong phú và trên tất cả các lĩnh vựceef. Đồng thời khẳng định, đó là thành quả của một tư duy sáng tạo, thể hiện tư tưởng cách mạng và khoa học của Hồ Chí Minh, được kiểm chứng trong tiến trình đấu tranh cách mạng ở Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới. Những giá trị đó thấm đượm khát vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập, tự do, công bằng, văn minh, ấm no, hạnh phúc./.

Quang Chiến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất